Фитч увеличи рейтинга на България

Международната рейтингова агенция Фитч рейтингс (Fitch Ratings) повиши днес дългосрочния кредитен рейтинг на България в чужда валута от 'BB' на'BB+' и този в местна валута от 'BB+' на 'BBB-' . Краткосрочният рейтинг остава 'B', съобщи министерството на финансите. Перспективата за дългосрочните рейтинги остава положителна.

"Повишаването на рейтингите и положителната перспектива отразяват стабилната макроикономическа политика и резултати на България, подкрепени от валутния борд и амбициите на страната за членство в ЕС, които се очаква да продължават да осигуряват бързо намаляване на съотношенията на държавния и външния дълг на страната", коментира директорът в секцията "Суверенни рейтинги" Едуард Паркър.

Агенцията очаква ръст на БВП от 4.7% тази година, след 4.8% през 2002 г. Очакваното слабо увеличение на дефицита по текущата сметка до 5.5% от БВП не е обезпокоително, тъй като отразява стабилно нарастване на инвестициите и до голяма степен следва да се финансира от преките чуждестранни инвестиции.

Според агенцията разумната фискална политика е основната предпоставка за подобряване на кредитоспособността на България. Осредненият размер на бюджетния дефицит през последните пет години до 2002 г. е едва 0.5% от БВП, постижение, надминато само от страни, които са големи износители на петрол или държави с рейтинг най-малко 'AA-'.

В съобщението на агенцията се казва, че правителството е на път да изпълни планирания за 2003 г. дефицит от 0.7% от БВП, и е акумулирало ликвиден фискален резерв от 1.7 млрд. евро в края на 2002 г.

Фитч очаква съотношението на държавния дълг към БВП да падне до 46% в края на 2003 г. от 79% в края на 1999 г., което е отражение на строга фискална политика, бърз растеж на БВП, поскъпване на местната валута и добро управление на дълга.

Агенцията смята, че е необходим по-нататъшен напредък при труктурните реформи, за да се повиши жизнения стандарт и намали безработицата. Сред приоритетните области са подобряване на бизнес климата, приключване на големите приватизационни сделки, преструктуриране на енергийния сектор и повишаване на гъвкавостта на пазара на труда.

Според Фич тази година политическата несигурност е нараснала и непопулярността на оглавяваното от НДСВ правителство и оттеглянето на 12 депутата увеличава риска от предсрочни избори и по-популистична политика.

Политическите прения са се отразили и върху икономическата политика от гледна точка на забавянето на приватизацията на БТК и Булгартабак и назначаването на нов управител на БНБ.

Споделяне

Още от Бизнес