Фонд "Козлодуй" отпуска 53 млн. евро за ядрени и ВЕИ-проекти

Фонд "Козлодуй" отпуска 53 млн. евро за ядрени и ВЕИ-проекти

Ядрени и неядрени проекти на обща стойност от близо 53 млн. евро, одобри 14-та Асамблея на контрибуторите на Международния фонд "Козлодуй", които се срещнаха в Лондон в началото на севдицата. Това съобщихав петък от Министерствотона икономиката и енергетиката, чийто висш началнк Петър Димитров е взел участите в състойлата се в Лондон ннън н от Фонда на 18 декември 2007 г. в Лондон.МФ Козлодуй одобриха среща.

С 43 млн. евро ще бъдат подпомогнати два проекта, свързани с подкрепа на Агенцията по ядрено регулиране в дейностите по извеждане от експлоатация на малкитеот І до ІV блокове в АЕЦ "Козлодуй" и за изграждане на топлоцентрала на територията на АЕЦ-а, която ще отоплява града.

Други девет проекта за рехабилитация на електроразпределителната и топлопреносната мрежи и газоснабдяването, както и с оползотворяване на възобновяеми енергийни източници, чиято обща стойност е 44.45 млн. евро, ще бъдат безвъзмездно финансирани с 10.08 млн. евро.

Така отпуснатите в периода 2001 – 2007 г. безвъзмездни средства от фонд "Козлодуй" са в размер на 351.43 млн. евро, като през 2007 г. са одобрени Споразумения за безвъзмездна помощ за над 135 млн. евро за изпълнение на общо 18 проекта в ядрения и неядрения сектори.

Общата стойност на привлечените инвестиции чрез предоставените безвъзмздни средства от МФК възлиза на над 450 млн. евро.

С реализацията на тези проекти ще се спестява по 927 846 тона въглеродни емисии годишно, както и генериране на над 426 000 MВ електрическа енергия и над 655 000 MВ топлинна енергия годишно. Ще се икономисат 230 363 МВ електроенергия и над 579 000 гигаджаула топлинна енергия.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес