Фонд на фондовете избира трети мениджър за стартъпи

Ще бъдат инвестирани около 40 млн. лв. в 76 новосъздадени фирми

Фонд на фондовете избира трети мениджър за стартъпи

Фонд на фондовете стартира процедура за избор на фонд мениджър по последния от трите Фонда за ускоряване и начално финансиране.

Фондът ще е с капитал от около 40 млн. лв., които ще бъдат инвестирани в най-малко 76 новосъздадени компании. Инвестицията във всяка една от тях ще е между 30 000 лв. и 2 млн. лв., съобщиха от Фонда на фондовете.

Публичните средства от 35.6 милиона лева идват от оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, която се съфинансирана със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове. Сумата се очаква да бъде допълнена с частен капитал от най-малко 10%.

Срокът за подаване на оферти е до 22 юли 2019 г.

Фондът за ускоряване и начално финансиране е акселераторска програма, която предоставя дялово финансиране на стартиращи предприятия, в най-ранен етап от тяхното развитие.

В рамките на програмата одобрените кандидати имат достъп до бизнес лидери, които споделят своя опит и им дават практически насоки как да развият своя проект.

Акселераторът предоставя на участниците също и обучение, административни, счетоводни, правни и други дейности или услуги.

От своя страна този тип финансиране, осигурено от Фонд на фондовете, има за цел да подкрепи създаването на благоприятна предприемаческа среда и устойчиви бизнес модели.

При избора на фонд мениджъри най-важния критерий е опитът им с осъществяване на инвестиции на ранен етап от развитието на компаниите. Това включва способността им да идентифицират добри бизнес идеи, да ги оценят и да инвестират в тяхното бъдещо развитие.

Съществен е и опитът по отношение на работата в екип и изграждането на организационна структура и системи за контрол, в съответствие с изискванията на регламентите за управление на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Фонд на фондовете вече има два такива инструмента. На пазара активно работят и набират проектни предложения "Невек Мениджмънт" с общ ресурс от 53.4 млн. лв. и "Иновейшън Акселерейтър България" АД, като фондът оперира със средства с общ размер от 30.5 млн. лв.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес