Фонд на фондовете обмисля да предоставя гаранции за иновативни проекти

Фонд на фондовете обмисля да предоставя гаранции за иновативни проекти

Фонд на фондовете съобщи, че започва провеждането на пазарни консултации във връзка с избора на партньори за изпълнение на финансов инструмент "Портфейлни гаранции с таван на загубите". Той се финансира със средства от оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 – 2020 (ОПИК).

Целта на инструмента е да подкрепи отпускането на заеми или финансови лизинги, както на микро, малки и средни предприятия, така и на големи компании.

Това ще става като Фондът на фондовете ще предостави на институции, които дават финансирането, гаранции за покриване на евентуални загуби от неплащане от страна на крайни получатели.

Прилагането на инструмента ще облекчи трудностите, изпитвани от предприятията при търсене на достъпно като цена финансиране, свързано с нивото на риск, на което ги определят банките, както и с невъзможността им да представят достатъчно обезпечения.

В тази връзка, финансовият инструмент директно ще допринесе за подобряване на достъпа на целевите предприятия до външно финансиране при изгодни условия.

Кредитирането ще е насочено към фирми от почти всички сектори на икономиката, като ще акцентира в две стратегически за страната направления.

Първото ще бъде насочено към проекти, свързани с иновации - Информационни и комуникационни технологии (ИКТ), фармация и биотехнологии, мехатроника, нано и чисти технологии, креативни и рекреативни индустрии.

Втората цел на схемата ще е финансиране на проекти в сферата на енергийната ефективност.

Ресурсът, предоставен от Фонда на фондовете, ще позволи създаването на нов портфейл в размер на минимум от 685 милиона лева – съответно 293 млн. лв. за иновации и 392 млн. лв. за енергийна ефективност.

Пазарните консултации се провеждат от 26 март до 30 април 2019 г. Заинтересованите могат да изразят желанието си за участие в процеса до 25 април 2019 г.

След приключване на пазарните консултации резултатите от тях ще бъдат обобщени и оповестени в доклад, който ще бъде публикуван на страницата на Фонда на фондовете.

Споделяне

Още от Бизнес

Как да се подходи с новата детска болница?