Фонд ще компенсира до 90% от вложенията при инвестиционни посредници

Гаранционен фонд ще компенсира до 90% инвестициите, направени от клиенти на инвестиционните посредници. Това реши Народното събрание в петък, като прие на второ четене промени в Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Фондът ще изплаща компенсации, когато се установи, че посредникът няма възможност да направи това поради изпадане в неплатежоспособност. Компенсациите ще са в размер до 90% от направените от клиентите вложения, но не повече от 40 хил. лв.

Фондът няма да изплаща компенсации на банки, застрахователни, пенсионни и осигурителни дружества, други инвестиционни дружества и посредници, на държавата и държавни институции, общини и др.

Вноски във фонда ще са задължени да правят всички инвестиционни посредници, които държат пари и ценни книжа на клиенти. Те ще правят встъпителни и годишни вноски.

Контрол върху работата на гаранционния фонд ще осъществява Сметната палата, гласуваха още депутатите. Управителният съвет на фонда, който ще е от петима членове, ще се определя от Комисията за финансов надзор.

Минималният капитал, който трябва да притежава по всяко време инвестиционният посредник, работещ с пари и ценни книжа на клиенти, трябва да е най-малко 1,5 млн. лв. Инвестиционни посредници, които не държат пари и ценни книжа на клиенти, трябва да имат капитал не по-малко от 100 хил. лв., записаха в закона още депутатите.

Споделяне

Още от Бизнес

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?