Фонд ще управлява 200 млн. евро по ОП "Конкурентоспособност"

200 млн. евро по оперативна програма "Конкурентоспособност" ще влязат в нов холдингов фонд, който ще се управлява от фонда към Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), съобщи във вторник министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. 170 млн. евро са от програмата, а 30 млн. евро са национално съфинансиране.

Средствата се водят като усвоени по програмата, като целта им е да достигнат до крайните бенефициенти, обясни министърът. Пари от новия фонд ще се отпускат по три направления – към организации, опериращи като гаранционни фондове, към такива, които работят като микрокредитни фондове и към фондове за рисков капитал, инвестиращи в малки и средни предприятия.

Общо усвоените до момента средства по ОП "Конкурентоспособност" са 350 млн. евро, като те рязко са се увеличили след подписването на два договора – с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия и с Българската агенция за инвестиции, съответно за 22 и 37 млн. евро.

Проверка в министерството е установила структурни проблеми в оперативната програма, съобщи още Трайчо Трайков. Сред тези проблеми са противоречивост и неяснотата на вътрешната документация, които водят до разнородна практика по сходни казуси и възможност за отстраняване на кандидати с немотивирани основания.

Проблеми създават и недобре разписани условия за кандидатстване, липса на регламентация при проследяване дейността на оценителите по проектите, недобра координация и разпределяне на задълженията между управляващия орган и междинното звено по ОП "Конкурентоспособност". Забелязана е и липса на съгласуваност и координация на управляващия орган със звена в министерството.

Споделяне

Още от Бизнес