Фонд "Земеделие" готов да разсрочи кредити за над 77 млн. лв.

Фонд "Земеделие" готов да разсрочи кредити за над 77 млн. лв.

Готовност да разсрочи изплащането на кредити за над 77 млн. лв., взети в минали години от животновъди, обяви Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) в четвъртък. От 14 декември до 29 февруари 2016 г. в областните дирекции на фонда ще се приемат заявления за разсрочване на предоставените през периода 2008-2010 г. и 2012 г. кредити за закупуване на фураж за отглежданите животни.

Новото отсрочване на дължимите главница и лихва е до 25 ноември 2016 г. при лихва от 4%, но не по-малка от референтния лихвен процент за страната към датата на сключване на анекса за отсрочване на кредита.

От възможността за отсрочване на дължимите кредити могат да се възползват само фермери, които през стопанската 2014/2015 г. отглеждат животни от същото направление, по което е получен кредитът и имат регистриран животновъден обект. Това се удостоверява с извлечение от интегрираната информационна система на Българската агенция за безопасност на храните, а за животни, които не подлежат на идентификация – с писмо от официален ветеринарен лекар.

Отпуснатите кредити са били отсрочвани ежегодно с решение на управата на фонда през предходната година - до 25 ноември 2015 г. Към тази дата дължимата лихва по отсрочените кредити възлиза на 8 351 050 лв, а главницата е в размер на 63 383 444 лв. от общо предоставените на сектор "Животновъдство“ за периода 2008-2010 и 2012 г. кредити от 77 116 613 лв.

Споделяне

Още от Бизнес

В каква роля си представяте Слави Трифонов след изборите?