Фонд "Земеделие" излиза на пазара на зърно и свинско

Фонд "Земеделие" излиза на пазара на зърно и свинско

Интервенционно изкупуване на зърно и подпомагане за складиране на свинско месо за определен период от време, започна от четвъртък Държавен фонд "Земеделие", акредитирана като разплащателна агенция за средствата от ЕС в земеделието. И двете процедури са свързани с изискванията на Европейския съюз за недопускане на сътресения на пазарите на страните членки и общия. Документи за участие се приемат в Областните разплащателни агенция по постоянния адрес или седалище на кандидата.

Така фондът започва да приема оферти за обикновена и твърда пшеница, царевица, ечемик и сорго, предлагани в еднородни партиди от най-малко 80 т. Само за твърдата пшеница количеството е от минимум 20 т. Изкупуването ще продължи до 31 май 2008 г., като цените в края на срока ще са по-високи, защото зърното изсъхва и подобрява качеството си.

За всички зърнени култури е определена базова цена от 101.77 евро за тон за  ноември. Всеки следващ месец цената скача с 0.46 евро за тон, за да се компенсират на производителите част от разходите за съхранение. Цената е

За сравнение цената на Софийската стокова борса за купуване на хлебна пшеница ІІ Б група е 330 лв./т. За по-качествено зърно оферти за няма, въпреки продавачите, които искат тарифа от 580 лв./т. Цената е франко интервенционен склад и не включва ДДС.

От фонда уточняват, че е възможно обявената цена да падне или да се увеличи според качеството на предлаганото зърно.

От търсените селскостопански култури само за изкупуването на царевицата е поставено ограничение за количества от 1.5 млн. т за целия Европейски съюз. Затова интервенцията ще е на два етапа – до 28 декември и до 31 май 2008 г., като вторият етап ще се проведе след като се обобщят  данните за събраните количества в първата процедура и са останали свободни обеми.

С процедурата за подпомагане на собствениците, които съхраняват на склад свинско месо, фонд "Земеделие" също индиректно ще повлияе пазара, въпреки че няма директно да изкупува стоката. Регламентът е нов и се прилага за пръв път през тази година във всички страни от ЕС. Страната ни е опитала да поиска отлагане на въвеждането му заради недостига на свине у нас, който при задържането на определени количествана склад може да вдигне цените на пазара. Това обаче било отказано от Брюксел.

Кандидатите да получават субсидии за складиране на свинското ще могат да подават заявления за количествата и вида месо, както и срока на съхранение. От фонда уточняват, че веднъж внесено заявление не може да се оттегля и да се променят сроковете за складиране, които са съответно три, четири и пет месеца.

Най-малко 10 т е определеното минимално количество за съхранение на обезкостени продукти от свинско месо, а за всички останали – е минимум 15 т. Продуктите трябва да са собственост на кандидата, да са получени от животни, отглеждани на територията на ЕС, най-малко 2 месеца преди деня на заколване и да отговарят на ветеринарните изисквания.

Искането за сключване на договор трябва да бъде придружено от банкова гаранция в полза на Разплащателната агенция, в размер на 20% от исканата субсидия. По този начин се гарантира, че складиращите ще изпълнят договорените задължения. Субсидията зависи от вида на месото и срока за складирането им. За карантия, съхранявана за три месеца, помощта е 164 евро за тон, а ако е за пет месеца – 230 евро/т. За качествено свинско от врат или плешка се плаща по 337 евро за тон, ако се държи замразено пет месеца, субсидията е 421 евро/т. Цените се повишават във времето, защото стоялото по-дълго месо  във фризер може да се продаде за производство на салами на значително по-ниски цени, отколкото ако е прясно.

Така съществува вероятност ако голяма част от производителите решат да ползват субсидията и "затворят"  сериозни количества свинско във фризера за определения период от време,  пазарът за изпита недостиг на прясно свинско месо и цената му да скочи около новогодишните празници, когато българинът традиционно набляга на мръвката, опасяват се браншови организации.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?