Фондът на фондовете облекчи условията за кредити за стартиращи и социални предприятия

ПИБ, "Сис кредит" и "Микрофонд" разпределят близо 24 млн. лв. за бизнеса

Фондът на фондовете облекчи условията за кредити за стартиращи и социални предприятия

Кредити, финансирани със средства от Фонда на фондовете, ще се отпускат за стартиращи и социални предприятия при още по-облекчени условия спрямо досегашните.

Целта е те да станат достъпни за по-широк кръг крайни получатели и да се улесни процесът на кандидатстване за тях, съобщиха от Фонда на фондовете. Оттам посочват, че това е поредната стъпка за подпомагане на бизнеса в борбата с икономическите последици от пандемията Covid-19.

Предвиденият публичен ресурс за микрокредитиране със споделяне на риска е 23.9 млн. лв. Средствата са осигурени от оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Парите стигат до предприятията чрез три финансови посредника - "СИС Кредит", "Микрофонд" и Първа инвестиционна банка. Фондът на фондовете вече е подписал анекси към споразуменията с тях, с които подобрява условията по заемите.

С анексите се разширява обхватът на кредитополучателите, като финансиране вече могат да получат фирми и самонаети лица, регистрирани преди не повече от 5 години. Досега условието беше кандидатите да имат по-малко от 3 приключени финансови години.

Облекчават се и административните изисквания за доказване на целесъобразността на извършваните разходи, финансирани чрез кредит по финансовия инструмент.

С цел преодоляване на последствията от Covid-19 за период от девет месеца след края на извънредната епидемична обстановка се прилагат и допълнителни облекчения. Те са възможност за гратисен период за главницата и/или лихвата по кредита до три години; отпускане на малки кредити до 5000 лв., както и отпадане на изискването кандидатът за кредит да не е разпределял печалба.

Микрокредитите със споделен риск подкрепят създаването и развитието на стартиращи компании и социални предприятия. Със средствата се подпомагат също предприятия, чиито собственици са представители на уязвими групи - безработни над шест месеца, младежи до 29-годишна възраст, хора с увреждания.

Кредитите са в размер до 48 895 лв., а срокът за тяхното погасяване е до 10 години. Те се отпускат за придобиване на материални и нематериални активи за развитие или разширяване на дейността на предприятието или самонаетото лице. С тях могат да се покриват и други разходи, свързани с основната стопанска дейност, включително професионално обучение на работниците или предприемача.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?