Фондът на фондовете пуска нови инструменти за микрокредитиране

Фондът на фондовете пуска нови инструменти за микрокредитиране

Фондът на фондовете обяви, че предстои пускането на нови финансови инструменти за микрокредитиране.

В момента се провеждат пазарни консултации във връзка с подготовката на нова обществена поръчказа избор на финансови посредници за изпълнение на инструменти "Микрокредитиране" и "Портфейлни гаранции с таван на загубите за микрокредити".

Средствата за тях са от оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"  2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд.

Бюджетът на двата финансови инструмента ще бъде съставен от публични и частни средства, които ще се предоставят като микрокредити за насърчаване на предприемачеството.

Целта е предприятията в затруднение да получат възможност за финансиране на достъпна цена и при облекчени условия.

Конкретните параметри на заемите ще бъдат определени след приключване на пазарните консултации. Чрез тях Фондът на фондовете иска да идентифицира потребностите на пазара и потенциалните финансови посредници.

Допълнителна информация относно структурата и обхвата на финансовите инструменти е представена в индикативните технически спецификациина сайта на фонда.

Всеки може да заяви интересаси за участие в пазарните консултации до 18часа на 30 октомври 2020 г. на телефон: +359 2 801 40 50 и/или на имейл адрес: [email protected]

След приключване на пазарните консултации резултатите от тях ще бъдат обобщени и оповестени в доклад, който ще бъде публикуван на страницата на Фонда на фондовете в интернет.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес