Фондът на фондовете пусна още 42 млн. лв. антикризисен ресурс на пазара

Милионите се инвестират в стартиращи компании и във фирми в начален етап на развитие

Фондът на фондовете пусна още 42 млн. лв. антикризисен ресурс на пазара

Фондът на фондовете съобщи, че е пуснал допълнителен антикризисен ресурс от 42 млн. лв. на пазара. Средствата са предназначени за ликвидна подкрепа на малки и средни предприятия засегнати от Covid-кризата.

Средствата ще достигнат до бизнеса чрез три фонда за дялови инвестиции при облекчени условия, без да е необходимо набирането на частен капитал извън участието на фонд мениджъра, е посочено в съобщението.

Фондовете за ускоряване и начално финансиране "Иновейшън кепитъл фонд" и "Витоша венчър партнърс – фонд I" получиха допълнително съответно 10.4 млн. лв. и 13.6 млн. лв. По този начин наличният капитал на всеки от тях се увеличава съответно на 41 млн. лв. и 50.7 млн. лв. Двата фонда инвестират до 100 000 лв. в компании във фаза на ускоряване и до 2 млн. лв. във фирми в начален етап на развитие.

Фондът за рисков капитал на "Морнингсайд хил" добави към инвестиционния си ресурс допълнителни 18 млн. лв. и вече разполага с общо 75.3 млн. лв. Той инвестира до 7 млн. лв. в стартиращи компании в начален етап на развитие, както и в по-напреднали компании с висок рисков профил.

Предстои подписване на споразумение и с четвъртия финансов посредник - "Ню вижън 3", за чийто фонд са предвидени допълнителни 14.3 млн. лв. С тях общият ресурс на фонда ще достигне 57.6 млн. лв. за инвестиции до 2 млн. лв. в компании в начален етап на развитие.

Допълнителният ресурс от общо 56.3 млн. лв. е предоставен от оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?