Фондът на фондовете ще кредитира проекти за отпадъци

Дружеството за първи път ще финансира директно крайни получатели

Фондът на фондовете ще кредитира проекти за отпадъци

Фондът на фондовете (ФнФ) пусна на пазара нов финансов инструмент, насочен към общините и дружествата за третиране на битови отпадъци.

Целта е да се повиши инвестиционният потенциал на частни и общински предприятия за реализиране на проекти за намаляване на депонирания отпадък от домакинствата в страната, съобщиха от фонда.

За първи път Фондът на фондовете ще предоставя директно финансиране на крайни получатели. То ще бъде под формата на индивидуални кредити, отпускани съвместно с банки и администрирани от тях.

Фондът ще осигурява до 90% от размера на всеки заем.

Инвестиционните кредити ще бъдат със срок на погасяване до 20 години, а кредитите за оборотен капитал, свързан с инвестицията, трябва да се върнат в срок до 5 години. Парите трябва да бъдат усвоени до края на 2023 г.

Заемите са предназначени за общини, които не използват безвъзмедни средства за същите цели.

Кредити ще се отпускат и на предприятия с вече сключени договори с местните власти за третиране на отпадъци, както и на нестопански организации с пилотни или демонстрационни проекти, за които не са отпуснати грантове.

Кандидатите за финансиране трябва да изпратят на Фонда на фондовете попълнено заявление за участие на електронен адрес [email protected] или на хартиен носител на адрес: София 1606, бул. "Едуард И. Тотлебен" 30-32.

Чрез заявление за участие до същите адреси търговските банки могат да заявят проекти за съвместно финансиране. Крайният срок е 30 юни 2021 г.

На електронна поща [email protected], както и на тел. 02 801 40 50, може да се получи допълнителна информация за условията за финансиране.

Новият финансов инструмент за инвестиции в сектор "Отпадъци" се реализира със средства от оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. Изпълнява се по силата на финансово споразумение, подписано между Фонда на фондовете и Министерството на околната среда и водите.

Споделяне

Още от Бизнес