Фондът на фондовете започна избор на посредници за кредитиране в селските райони

Плановете са да бъдат подпомогнати поне 130 фермери с над 60 млн. лв.

Фондът на фондовете започна избор на посредници за кредитиране в селските райони

Фондът на фондовете съобщи, че отваря процедурата за избор на финансови посредници, които да управляват инструмента "Финансиране в селските райони". Средствата са осигурени от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Бюджетът на финансовия инструмент е 38.3 млн. лв., разпределен в три обособени позиции. Очаква се към публичния ресурс бъдещите финансови посредници да добавят и частен капитал, с което общата сума на заемите да надхвърли 60 млн. лв.

След приключване на процедурата по избор на посредници от нисколихвени кредити ще могат да се възползват земеделски производители и други бизнеси в селските райони.

Фермерите ще могат да ползват финансиране до 2 млн. лв., а право на заем при облекчени условия ще имат също предприятия, осъществяващи неземеделски дейности на територията на селски райони, включително производство, търговия, занаяти, всякакъв вид услуги като например, счетоводни, комунално-битови, ремонтни, ветеринарни, информационни, грижа да стари хора и др. Парите ще могат да се използват както за инвестиции, така и за оборотни средства.

Фондът на фондовете ще съфинансира два вида нисколихвени кредити. Едните са допълващи кредити по вече получена безвъзмездна помощ по проекти, като при тях участие на Фонда на фондовете е до 50% от размера на кредита. Другите са самостоятелни заеми, при които участието на Фонда на фондовете до 70% от размера на кредита.

Преференциалните условия ще включват по-ниски от пазарните лихви, облекчени условия за кандидатстване, намаляване на изискванията за обезпечения, удължен гратисен период, улеснен достъп до финансов ресурс на специфични целеви групи - малки стопанства и млади фермери.

Очаква се с предвидените средства да бъдат подкрепени най-малко 130 предприятия, развиващи дейност в селското стопанство или преработката на земеделски продукти, както и осъществяващи неземеделска дейност на територията на селските райони.

Срокът за кандидатстване е до 23 март 2021 г.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?