Фондациите трайно изместват компаниите като най-голям дарител у нас

Социалните и образователните каузи привличат най-много средства

Фондациите трайно изместват компаниите като най-голям дарител у нас

За втора поредна година през 2015 г. най-големите дарители за страната остават фондациите - български и международни, като преди това до 2013 г. водещи дарители бяха компаниите.

Общата дарена сума от фондации, компании, еднолични търговци и физически лица през 2015 г., е 108 080 832 лева, отчетоха в петък от Българския дарителски форум (БДФ). Спрямо 2014 г. се отчита спад в общия обем на даренията с 5% (или с 5.2 млн. лева в абсолютна стойност).

Общата сума, дарена от български и чуждестранни фондации, е 54 814 138 лева, като 25.8 млн. лева или близо половината са от фондация “Америка за България“.

Запазва се тенденцията фондациите да инвестират предимно в социални и образователни каузи. Често програмите, които фондациите самостоятелно реализират или подкрепят посредством партньорства с други НПО, компании или институции, включват и социален, и образователен елемент. По този начин се цели интегриран подход за постигане на промяна, респективно по-голям ефект от инвестираните средства.

Компаниите през 2015 година са дарили 46 376 816 лева. Това е ръст на дарените суми с 22%, в сравнение с предходната година, но същевременно с 8% е намалял броят компании, декларирали дарения през годината. Запазва се тенденцията фирмите да подкрепят неправителствени организации, както и специализирани институции за предоставяне на социални услуги на деца и възрастни, детски градини, училища, специализирани болнични заведения, Български Червен кръст и УНИЦЕФ България.

Индивидуалните дарители са предоставили 6 379 704 лева.

По данни на НАП и мобилните оператори през 2015 г. се наблюдава спад в декларираните суми с 19% спрямо 2014 година. Сред основните мотиви за даряване при физическите лица са значимостта на каузата и личното отношение към конкретен проблем.

Според допитване на “Алфа Рисърч“ по поръчка на БДФ за нагласите към дарителството, хората все повече подкрепят каузи, които имат ясно определена обществена полза.

Предпочитаният начин за даряване сред физическите лица остава изпращането на дарителски SMS (75% от допитаните при 63% за 2014 г.).

Единният дарителски номер DMS 17777 се разшири с нови механизми за дарение – онлайн и със SMS-абонамент. Това е възможност едновременно за дарителите да ползват нови и по-лесни механизми за подкрепа, както и за организациите, които набират средства за своите каузи. В рамките на 2015 г. с новите механизми са набрани 99 766 лева.

Наблюдава се и ръст (от 4.5%) сред хората, които избират да закупят стоки, чрез чиято продажба се подкрепя кауза или организация.

През 2015 г. въпреки положените усилия няма постигнати промени в регулацията, които да поощряват дарителите или да признават техните усилия, сочи анализът на БДФ. Остават нерешени теми и все още е актуална необходимостта от законодателни промени за регламентиране на доброволчеството, единни ставки за данъчните облекчения, ДДС върху даренията на храни и стоки, неефективната процедура за разпределение на средства за общественополезна дейност, заложена в Закона за хазарта, както и неработещата лотария, регламентирана в Закона за меценатството, а също и продължаващото отсъствие на имената на дарителите в медиите.

Споделяне

Още от България

В каква роля си представяте Слави Трифонов след изборите?