Фондация съди Окръжния съд в Пловдив заради забавено дело за мръсния въздух

Фондация съди Окръжния съд в Пловдив заради забавено дело за мръсния въздух

Фондация "Асоциация за европейска интеграция и права на човека“ внесе иск срещу Пловдивския окръжен съд заради забавено разглеждане на дело за прекомерното замърсяване на въздуха в града.

 

Искът е внесен в Пловдивския районен съд по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Нормативният акт дава право на обезщетения при установено нарушение на правото за разглеждане на делото в разумен срок.

 

На 12 септември 2011 г. Фондация "Асоциация за европейска интеграция и права на човека” внася колективен иск в Пловдивския окръжен съд срещу кметството и местната екоинспекция. Той се основава на данни, според които в периода 2007-2011 г. Пловдив е с най-лошо качество на въздуха в Европа по показателя концентрация на фини прахови частици с диаметър под 10 микрона.

 

Според фондацията община Пловдив и РИОСВ - Пловдив не са предприели мерки по контрол на замърсителите на територията на Пловдив и заради това замърсяването става все по-голямо с всяка изминала година.

 

Пловдивският окръжен съд на два пъти отказва да образува дело и иска уточнения от фондацията в исковата молба. Ищците настояват и за отвод на съдията заради съмнения в неговата безпристрастност, той отхвърля настояването им и прекратява делото в средата на ноември. Два месеца по-късно Пловдивският апелативен съд съд отменя това решение и възобновява производството по иска.

 

Делото започва на 31 май 2012 година, провеждат се няколко заседания и се приемат експертизи. През ноември обаче, над година и два месеца след внасянето на иска, съдия Мария Златанова си прави отвод. Четири месеца по-късно делото още не е насрочено, защото всички съдии, на които се е паднало, са си направили отвод.

 

Асоциация за европейска интеграция и човешки права настоява за 1000 лева обезщетения от Пловдивския окръжен съд за забавяне на делото. То престоява вече година и половина в съда, а по него са проведени едва две заседания. Страните по делото не са виновни за забавата, уточняват жалбоподателите.

Споделяне

Още от България

Къде му е мястото на Бойко Борисов?