Франция и Германия настояват за категорични действия срещу престъпността

В писмото, с което обосновават отлагането на България и Румъния за "Шенген", вътрешните министри на Германия и Франция "подчертават липсата на задоволителна юридическа и административна среда в областта на сигурността и правосъдието, проявите на корупция на различни нива и устойчивостта на предизвикващата безпокойство организирана престъпност".

"Тези недостатъци, в случай на пълно приложение на шенгенските критерии от страна на България и Румъния, поради влиянието им върху контрола по границите в един стратегически регион и върху пълния достъп до данните, съдържащи се в Шенгенската информационна система, биха имали тежки последици за вътрешната сигурност на ЕС и на всяка държава член. Поради тази причина смятаме, че решение за присъединяване към зоната "Шенген" трябва да бъде взето, едва когато бъдат разрешени основните проблеми, будещи безпокойство и когато двете държави започнат ясно и обективно да извършват устойчиви и необратими действия срещу корупцията и организираната престъпност, както и действия за реформа на съдебната система."

Публикуваме пълния текст на писмото, оповестено в сайта на БНТ:

Република Франция, Министър на вътрешните работи, отвъдморските територии, териториалните общности и имиграцията

Федерално министерство на вътрешните работи, Д-р Томас де Мезиер, Федерален министър

Г-жо Комисар, Г-жо Председател, скъпи колега,
(Г-жа Сесилия Малмстрьом - Комисар по вътрешни работи, Г-жа Анеми Търтълбоом - Министър на вътрешните работи на Белгия, Г-н Сандор Пинтер - Министър на вътрешните работи на Унгария)

През последните години България и Румъния интензивно подготвяха пълното приложение на шенгенските критерии. Франция и Германия оказваха подкрепа на подготвителните работи и приветстват осъществения напредък в тази насока.

Струва ни се, че е дошъл моментът да подготвим по един ясен и конструктивен начин предстоящите решения, засягащи влизането на България и Румъния в пространството "Шенген".

Според нас е преждевременно предвиждането за влизане в "Шенген" през месец март 2011г. Ние не поставяме под въпрос общата положителна техническа оценка, произлязла от процеса на проверка, базиран на решението на Изпълнителния комитет Шенген от 16 септември 1998. Според нас не са налице всички условия за присъединяване на двете страни в "Шенген".

И наистина, невъзможно е да не се вземат предвид недостатъците на тези страни, особено по начина, по който те бяха констатирани от Комисията в рамките на механизма за сътрудничество и проверка.

Ние не смятаме, че трябва да правим директна връзка, която би се проявила и като условие, между регистрираните от механизма за сътрудничество и проверка резултати от една страна и необходимото единодушно решение на страните членки за присъединяване към "Шенген", от друга. Не смятаме също така, че пълното приложение на шенгенските критерии предполагат край на механизма.

Точно обратното, не ни се струва нито реалистично, нито отговорно да си затворим очите за установените недостатъци. Уместно е да подчертаем липсата на задоволителна юридическа и административна среда в областта на сигурността и правосъдието, проявите на корупция на различни нива и устойчивостта на предизвикващата безпокойство организирана престъпност.

Тези недостатъци, в случай на пълно приложение на шенгенските критерии от страна на България и Румъния, поради влиянието им върху контрола по границите в един стратегически регион и върху пълния достъп до данните, съдържащи се в Шенгенската информационна система, биха имали тежки последици за вътрешната сигурност на ЕС и на всяка държава член.

Поради тази причина смятаме, че решение за присъединяване към зоната "Шенген" трябва да бъде взето, едва когато бъдат разрешени основните проблеми, будещи безпокойство и когато двете държави започнат ясно и обективно да извършват устойчиви и необратими действия срещу корупцията и организираната престъпност, както и действия за реформа на съдебната система.

Впрочем, ние трябваше да вземем предвид в нашите разсъждения добре познатите трудности, които в този момент отслабват функционирането на "Шенген" (по-специално охраната на външните граници на ЕС и функционирането на правилата за даване на убежище).

Затова смятаме за необходимо да бъде отложено гласуването на пълното приложение на шенгенските критерии отвъд предвидената дата март 2011 година с цел да постигнем консенсусно решение. Това ще даде възможност за сериозен и прозрачен дебат между всички засегнати страни, взимайки предвид осъществения напредък в горецитираните области.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?