"Галъп": Половината българи вярват в расовото превъзходство

България е една от страните, в които общественото мнение е разделено на две сравнително равни части по отношение на твърденията, че едни раси, религии или култури превъзхождат други. Това сочат данните на Световната асоциация "Галъп Интернешънъл" в 40-то юбилейно глобално допитване. Изследването е ежегодна традиция, инициирана и проектирана под председателството на д-р Джордж Галъп през 1977 година, уточняват от българската асоциация.

Според изследователите, по този показател страната ни се различава както от западните общества, така и от страни, изживяващи сериозна политическа или икономическа нестабилност.

Заключението на "Галъп Интернешънъл" обаче е, че като цяло по-голямата част от хората в 66 изследвани страни не смятат, че расата, културата и религията могат да представляват сами по себе си признаци за доминация.

В изследването се проверява доколко хората се съгласяват или не се съгласяват с твърденията: "Някои раси превъзхождат други раси", "Някои религии превъзхождат други религии", "Някои култури превъзхождат други култури".

Въпреки преобладаващото убеждение за расово, религиозно и културно равенство, в няколко страни има мнозинство, което смята, че съществува и религиозно, и културно, и расово превъзходство.

Най-многобройни привърженици на това мнение се срещат в държави като Бангладеш, Гана, Индия, Нигерия, Афганистан, Парагвай. Това са страни, в които сумираните отговори "напълно съгласен" и "по-скоро съгласен" дават дялове между 50 и 80%. Най-толерантни са хората в Швеция, Франция и Исландия. Това е челната тройка и по въпросите за раса, религия и култура.

България и балканските общества са по-скоро раздвоени. Румъния например е в топ 10  на държавите и обществата с най-толерантно отношение към културите и в топ 10 на страните с най-нетолерантно отношение към расите.

България и балканските общества са раздвоени в мнението си по тези въпроси. В страната няма сигурни мнозинства в подкрепа на религиозното, расово и културно равенство. Например, 45% не са съгласни, че някои религии превъзхождат други религии, но сходен дял – 37%, са съгласни.

По отношение на това дали някои раси превъзхождат други раси отговорите у нас са на практика поделени между съгласие и несъгласие - 44% споделят това мнение, а 45% - не.
50% у нас смятат, че някои култури превъзхождат други култури, а малцинство от 35% са на обратното мнение.

Според организацията основната цел на изследването не е да измерва "нива на расизъм", нито "чувството на културно или религиозно превъзходство", а основният интерес е да се разсъждава върху вътрешните баланси в страните.

Според анализа на данните, предоставен от "Галъп", онези страни, които се чувстват стабилни и не усещат заплахи, не демонстрират високи нива на вяра в расовото, религиозното или културното превъзходство.

Важи и обратното: колкото по-разклатено и несигурно е едно общество, толкова по-разпространено е мисленето, че има по-висши и по-нисши раси, религии или култури.

Основните фактори, които стимулират широко разпространеното усещане за неравенство в тези три полета, според изследователите, са: остри вътрешни конфликти и проблеми в даденото общество; остра външна нестабилност и очакване за интервенция отвън; дълбока трансформация на съответното общество, водеща до дълбоко усещане за несигурност.

Споделяне

Още от България