Гарантираният минимален доход се вдига от 65 лв. на 75 лв.

Гарантираният минимален доход се вдига от 65 лв. на 75 лв.

Гарантираният минимален доход ще се повиши на 75 лв. от 1 януари 2018 г., реши правителството. Новият размер е с 10 лв. повече в сравнение с плащането в момента (65 лв.).

Целта е да се подобри системата за социална закрила на най-уязвимите групи, твърдят от социалното министерство.

Гарантираният минимален доход се използва като база за редица социални помощи.

Увеличението му ще повиши с 15% размера на месечните добавки за социална интеграция, изплащани по Закона за интеграция на хората с увреждания. Ръст ще има и при месечните и еднократните помощи по Закона за социалното подпомагане и на помощите, разписани в Закона за закрила на детето.

Друг положителен ефект от повишението на гарантирания минимален доход ще е разширяването на обхвата па подпомаганите с месечни социални помощи граждани, а също и на онези, които получават енергийни помощи и целеви помощи за наем на общинско жилище.

Споделяне

Още от Общество