Гърците са сред най-бедните и в разширения ЕС

Гърция остава сред най-бедните страни на ЕС, дори след неговото разширяване до 25 страни-членки. Това сочат данни на европейската статистика, цитирани от гръцките медии. Според статистиката брутният вътрешен продукт /БВП/ на глава от населението в Гърция едва надхвърля 80 процента от средния показател за 25-те.

Освен това, според вестник Вима, гърците са изправени пред заплахата на така наречената "относителна бедност", тъй като една пета от населението има доходи по-ниски от 60 процента от средния национален доход и по този показател Гърция се нарежда на предпоследно място сред 25-те страни от ЕС.

Оценява се, че през 2004 г. покупателната способност на гърците ще достигне 81,9 процента от средния за ЕС показател в сравнение с 80,9 процента през 2003 г. и 71,8 процента през 2002 година. Въпреки значителното подобрение на покупателната способност през последните три години, Гърция и по този показател все още е на предпоследно място сред 15-те стари членове на ЕС, изпреварвайки само Португалия, където покупателната способност на населението за 2004 г. се очаква да се ограничи до 73,1 процента от средния показател за ЕС.

Брутният вътрешен продукт на глава от населението в Гърция все пак се очаква да бъде по-висок от този в новите страни-членки, макар че поне две от тях - Кипър и Словения, приближават процента на Гърция, регистрирайки БВП на глава от населението надвишаващ 75 процента от средния показател за ЕС.

Според данни на Европейската комисия, цитирани от гръцкия сайт Ин нюз, макар че в разширения Евросъюз на 25-те процентите на относителната бедност в отделните страни са почти еднакви, в абсолютни измерения са налице съществени разлики, тъй като БВП на глава от населението на най-богатата страна в ЕС - Люксембург, е пет пъти по-висок от този в най-бедната страна - Латвия.

Друг проблем пред ЕС като цяло и пред Гърция в частност е справянето с така наречената относителна бедност, чийто праг се определя на 60 процента от средния национален доход. В ЕС като цяло 15 процента от населението, или близо 60 милиона души се намират под този праг, докато в Гърция този процент е още по-висок.

Според данни от 2001 г., 20 процента от гърците имат доходи по-ниски от 60 процента от средните за страната и то след отпускането на финансовите помощи от ЕС. По процента на хората, живеещи под прага на относителната бедност, Гърция е на второ място, изпреварвана само от Ирландия с 21 процента, и наравно с Португалия. След тях се нареждат Италия и Англия с 19 процента.

Безпокойство предизвиква и устойчивият процент на безработицата в Гърция, която през 2002 г. достигна 10 процента, нареждайки по този показател страната на седмо място сред 25-те от ЕС. Сред страните от еврозоната само Испания има по-висок процент на безработица - 11,3 процента. По процента на заетостта, който е 56,7, Гърция изпреварва само Унгария, Италия, Малта и Португалия, пише Ин нюз, позовавайки се на данни на Европейската комисия.

Споделяне

Още от Балкани