Гърция е далеч от нивото на средните доходи в ЕС

Въпреки впечатляващо високия темп на развитие, който отбелязва Гърция през последните години - средно 3,8% годишно от 1998 г. насам, изравняването на доходите на средностатистическия грък с тези на средния европеец върви с толкова бавни темпове, че почти може да се смята за спряло, пише вестник Елефтеротипия.

През 1996 г. доходите на глава от населението в Гърция (Брутният вътрешен продукт на жител от население в съответствие с цената на живота) достигна едва 65,2% от средния показател за ЕС.

Миналата година, след огромното вливане на средства от ЕС и високия темп на развитие, доходът на глава от населението в Гърция се е повишил само до 66,5% от средния за ЕС, оставайки най-ниският сред 15-те, пише Елефтеротипия.

Целта за изравняване с показателите на ЕС, която премиерът Костас Симитис изтъкна като "акцент на правителствената политика", остава още далечна. Дистанцията изглежда още по-голяма, ако се изчисли средният доход по райони.

Някои гръцки райони попадат сред най-бедните райони на разширения ЕС /на 25-те/. Районът на полуостров Пелопонес има доход на глава от населението, който съответства едва на 56 процента от средния за ЕС.

В района на централна (гръцка) Македония доходите се равняват на 65 процента, а в Епир - на 66 процента от средните доходи на глава от населението в ЕС, пише вестник Елефтеротипия.

По БТА

Още от Бизнес

Какво се крие зад истерията с "отнемането и продаването на деца"?