Гърция не е заплашена от срив в електрозахранването

Разположението на Гърция в края на Европа на практика я поставя извън системата на трансевропейските мрежи и намалява вероятността от срив в електрозахранването по примера на останалите европейски страни. Ако там възникне проблем в преносната система, това може да повлияе последователно на електроразпразпределението в редица други държави.

Точно заради тази самостоятелност на Гърция нуждите ѝ от електроенергия се покриват от местни производители на ток, с което още повече се ограничава зависимостта ѝ от съседни страни.

По данни на Националната електрическа компания /ДЕИ/, която на практика е основният производител на ток, вносът на електроенергия е ограничен и не надвишава 5% от общото потребление - процент, който не може да изложи на риск достатъчното захранване с електроенергия.

Липсата на връзка с електрическите мрежи на останалите европейски държави превръща страните от Балканите и главно България в основни доставчици, като Гърция е свързана още с Македония и Албания.

Осъщественият наскоро проект за свързване на мрежите на Гърция и Италия с помощта на подводен кабел с капацитет от 500 мегавата - инвестиция на обща стойност 300 милиона евро с участието на ЕС, е вторият алтернативен коридор за обмен за електроенергия, който може да се използва за пренос на ток.

Същевременно в процес на изграждане са две международни връзки с Турция и Македония. В инвестицията за подводния кабел участваха ДЕИ със 75 процента и италианската компания Енел с 25 процента.

Капацитетът му за пренос на електроенертия достига 500 гигавата при положение, че търсенето в Гърция възлиза на 50 000 гигавата. Въпреки че създават условия за една защитена от външни влияния система, тези факти за в бъдеще биха могли да се превърнат в ахилесовата пета на гръцката електроенергийна система.

Това може да стане, ако не бъдат направени необходимите инвестиции за покриване на нарастващото потребление на електроенергия. Във всеки случай за момента системата за производство на електроенергия покрива нуждите на потреблението, което през юли достигна своя връх от 9 042 мегавата.

По БТА

Още от Бизнес

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?