Газ от Гърция и Румъния заменя временно руския от "Турски поток"

От вторник са спрени доставките на руски газ по газопровода "Турски поток", заради профилактика, която ще продължи до 29 юни, и в момента суровина за България се внася от Гърция и Румъния. Това съобщиха от държавния газов оператор "Булгартрансгаз".

Прекъсването на работата на газопровода, който заработи в началото на 2020 г., е заради техническа проверка на аварийните системи и датчиците на терминалите в руския град Анапа и турския Къйкьой, обяви операторът на "Турски поток". Тази профилактика е била планирана и съгласувана още през ноември 2019 г.

Поради тази причина спират доставките по дъното на Черно море и съответно за България на границата с Турция на точката Странджа 2/Малкочлар като прекъсването на работата на газопровода е съобразено с годишните ремонтни програми на газопреносните оператори в региона, уточняват от "Булгартрансгаз" (БТГ).

Така до 29 юни в България ще влиза суровина от две връзки на мрежата ни с Румъния – интерконекторът между Русе и Гюргево и една от точките, през които до края на 2019 г. "Газпром" внасяше газ у нас по Трансбалканския газопровод – Кардам/Негру вода 1. През тези пунктове за първия ден от профилактиката са предвидени 796 хил. куб м и 3.6 млн. куб. м, а през гръцката точка Кулата /Сидирокастро – 3.9 млн. куб. м. В обемите са включени и количества газ, предвидени за нагнетяване в газохранилището "Чирен".

БТГ посочва, че при промяна на потреблението на газ в страната има възможност за коригиране на заявките за пренос.

Българският газов оператор припомня, че в последните години увеличи капацитетите на съществуващите точки на междусистемно свързване с Гърция и Румъния, за да гарантира сигурността на доставките за потребителите в България и региона.

Руски медии припомнят, че доставките по "Турски поток" по едната тръба, предназначена за Турция, през февруари са били около 17 млн. куб. м в денонощие, а през март – 6 млн. куб. м.

 

Споделяне

Още от Бизнес