Газификацията у нас е спестила над 1000 тона прах във въздуха през 2019 г.

Газификацията у нас е спестила над 1000 тона прах във въздуха през 2019 г.

За последните 11 месеца праховите частици във въздуха са намалели с 1084 тона, благодарение на газификацията на страната, сочат данни, оповестени от "Овергаз" във вторник, когато софиянци продължиха да дишат мръсен въздух заради горенето на въглища и боклуци.

Става въпрос за най-фините частици – тези до 2.5 микрона, които са и най-вредни за здравето, посочва компанията и припомня, че 83 % от замърсяването с фини прахови частици в някои градове от страната и 50% в столицата се дължат само на битовото отопление, а транспортът е вторият по значение замърсител.

От януари до ноември 2019 година, благодарение на газификацията, серните оксиди са намалели с 10 182 тона, а с 295 тона по-малко са азотните оксиди. Парниковите газове са с 353 819 тона по-малко за последните 11 месеца, посочват от газовото дружество.

Само за ноември 2019 година, заради газификацията на потребители от промишления, битовия и обществено-административния сектор, осъществена от "Овергаз Мрежи" в цялата страна, са избегнати 117 тона прахови частици, 1 041 тона серни оксиди, 31 тона азотни оксиди и 36 394 тона парникови газове.

Споделяне

Още от България