Газовата ни зависимост от Русия е нараснала за две години

"Булгартрансгаз" с оптимистична прогноза за двоен ръст на консумираното синьо гориво до 2023 г.

Газовата ни зависимост от Русия е нараснала за две години

За две години зависимостта на България от руските газови доставки е нараснала, сочат данни от внесената за одобрение в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране десетгодишна инвестиционна програма на газовия оператор "Булгартрансгаз" за периода 2014-2023 г.

Сравнение на статистиката в предишния проект на десетгодишна инвестиционна програма за 2013-2022 г., чието приемане трябваше да стане през 2012 година, но не стана, показва, че ако през 2011 г. България е внасяла 85.4 процента от нужния ѝ природен газ от Русия, то през 2013 г. делът на суровината от "Газпром" нараства на 90 процента. Местният добив на синьо гориво е спаднал от 438 млн. куб. м през 2011 г. на 277 млн. куб. м миналата година, заради изчерпване на находището "Галата" във водите на Черно море край Варна.

Газовият оператор е обаче отбелязва, че последните сеизмични изследвания на нови територии в блок "Галата" показват 23% вероятност за наличието на нови 3.5 млрд. куб. м газ. Освен това в страната има множество издадени концесии за търсене на природен газ, като най-добре проученото, с възможности за реален добив в следващите няколко години е газокондензатно находище "Койнаре” на "Дайрект Петролеум” (придобита от компанията "ТрансАтлантик"), като очакванията са от блок "А-Ловеч” да се добият 13.7 млрд. куб. м.

Това дава основание на "Булгартрансгаз" да е оптимист за нарастването на количествата от местен добив и според неговите прогнози през 2915 г. от българските газови находища ще бъдат добити 800 млн. куб. м, година по-късно – 1.3 млрд. куб. м, като тези обеми ще се задържат в продължение на шест години, за да стигнат в края на десетгодишния период 1.55 млрд. куб. м годишно.

Очакванията са и потреблението на природен газ да нараства, като операторът има базов и оптимистичен сценарий за това. Според реалистичния вариант през тази година консумацията ще е 2.96 млрд. куб. м, догодина ще стане 3.5 млрд. куб. м, а през 2023 г – 4.65 млрд. куб. м. Оптимистичният вариант залага тази година потреблението да е 3 млрд. куб. м, през 2015 г. да стане 3.6 млрд. куб. м, а след десет години – 6 млрд. куб. м.

Интересен момент в инвестиционната програма е изместването на първо място в приоритетите на свързването на националната газова мрежа с бъдещия газопрород "Южен поток", което ще струва на "Булгартрансгаз". В предишния вариант на проекта "Южен поток" бе сложен редакционно на последно място, а на първо бяха междусистемните газови свръзки със съседните Румъния, Гърция,Турция и Сърбия. Сега интерконекторите са изпаднали на второ място като приоритет на газовия оператор, а след тях е работата по Южния газов коридор с прилежащите му Трансандриатически и Трансанадолски газопроводи.

В програмата се акцентира и върху развитието на вътрешната газова мрежа, както и на възможностите за доставка на природен газ от различни от Русия източници като втечнен газ от Гърция.

Залага се и на увеличаването на преносния капацитет на мрежата към съседните държави, както и станалото прословуто разширение на газопхранилището в Чирен, за което на дружеството ще трябват 250 млн. лв.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес