Газовата връзка с Гърция е освободена от тарифна регулация

След отхвърлени от съда жалби продължават търговете за изпълнител на строежа и инженер-консултант

Газовата връзка с Гърция е освободена от тарифна регулация

Проектната компания и оператор на бъдещата газова връзка между България и Гърция е освободена за 25 години от регулация на тарифите си за пренос на суровината и сама ще ги определя. Дружеството "Ай Си Джи Би" също така запазва за този период от време договорените вече условия с търговците, които резервираха в проведения през 2016 г. предварителен пазарен тест малко над половината от 3-милиардния капацитет на тръбата. Това предвижда взето от българския и гръцкия енергийни регулатори на 8 август решение за освобождаването на междусистемната газова връзка от европейските изисквания за достъп на трети страни до съоръжението. Такова изключение беше предоставено и от Брюксел.

Сегашното регулаторно решение реално определя рамката, по която газопроводът ще работи от началото на търговска експлоатация, планирана за края на 2020 г. Това е стъпка напред в реализацията на проекта, който миналата седмица се е освободил от две пречки. Върховният административен съд окончателно е отхвърлил жалбите на фирми, които нямат нищо общо с газова сфера, срещу обществените поръчки за избор на изпълнител на строежа и за негов инженер-консултант и двата търга да подновени. Отделно решението отваря пътя за получаване на строително разрешително за тръбата и на гръцка територия.

Реално решението на ЕК и съвместното на двата национални енергийни регулатора за освобождаването на тръбата от достъпа на трети страни означава, че "Ай Си Джи Би" ще може сама да определя тарифите си, а няма да ги одобряват регулаторите както е за всички останали мрежови оператори с доказване на разходи и рентабилност. Също така компанията, в която поравно акционери са "Българският енергиен холдинг" и гръцко-италианската "Пасейдон", ще е длъжна да обявява публично търгове за капацитети от газопровода за различни периоди от време само на малко под 50 процента от годишната си мощност от 3 млрд. куб. м. 1.57 млрд. куб. м вече са договорени в пазарния тест от преди две години, обясни българският директор на дружеството Теодора Георгиева пред Mediapool..

Освобождаването на проекта от тарифната и пазарна регулация бе приветствана от Георгиева и гръцкият изпълнителен директор на "Ай Си Джи Би" Константинос Караянакос в изявление на компанията.

"Това е още една ключова стъпка за установяване на търговския статут на газопровода. Много сме благодарни и оценяваме високо сътрудничеството както на ЕК, така и на националните регулатори на двете страни. "Ай Си Джи Би" ще се запознае в детайли с решението за освобождаване и ще пристъпи към изпълнение на необходимите действия, за да изпълни условията, определени в решението, в предвидения срок, включително подготовката и сключването на споразуменията за транспортиране на газ”, посочва Георгиева в съобщението.

“Постановяването на решението за освобождаване е единствената оставаща стъпка в процеса по получаване на инсталационно разрешение за гръцкия участък на газопровода, което е равностойно на разрешителното за строеж, получено за българския участък на 4 октомври 2017г. След финализирането на процеса проектната компания ще разполага с всички необходими разрешителни за започване на строителство“, коментира Караянакос. 

Газопроводът IGB се проектира да се свърже с гръцката национална газопреносна система в района на гр. Комотини (Гърция) и с българската национална газопреносна система в района на гр. Стара Загора. Планира се общата му дължина да е 182 км и тръбата да е продължение на Трансадриатическия газопровод, който е част от Южния газов коридор за пренос на азерски газ от Каспийско море до Западна Европа. Първоначално доставките по българо-гръцката ще са еднопосочни към нашата страна, но според пазара е възможно увеличаването на капацитета до 5 млрд. куб. м годишно и превръщането на съоръжението в реверсивно. За целта се предвижда до три години след въвеждането в експлоатация на съоръжението да се проведе допълнителен пазарен тест за евентуално вдигане на мощността. За превръщане на потока в двупосочен се предвижда строеж на компресорна станция.

Последно проектната компания планира да започне строежа на съоръжението най-късно през март-април 2019 г., ако иска да спази графиците за въвеждане в експлоатация до края на 2020 г., за да няма проблеми с договорените от "Булгаргаз" за тогава доставка по тази маршрут от 1 млрд. куб. м от азерското находище "Шах дениз ІІ". В момента се уточнява с азерската компания СОКАР кога точно ще започне вносът у нас на тази суровина, обясни Георгиева.

Проектът е освободен и от проблемите с обжалваните поръчки за инженер-консултант и изпълнител на строежа. Съдът окончателно е отхвърлил жалбите срещу процедурите и те са подновени.

Така кандидатите да участват в процедурата за проектиране, доставка и строителство на връзката на обща стойност 145 млн. евро без ДДС ще могат да подават заявление за участие до 10 септември 2018 г.

Интересуващите се от поръчката за инженер-консултант, която е за 8.45 млн. евро без ДДС, ще могат да подават оферти до 5 септември, а ценовите предложения ще бъдат отворени на 10 септември.

В момента се проучват и техническите възможности на тримата предпочетени кандидати да доставят тръбите за строежа на газопровода. Това са българската "Топливо 2", турската "Ерджияш Челик Бору Санайи А.Ш" и гръцката "Коринт Пайпуъркс С.А." В средата на септември се очаква това да приключи и те да бъдат поканени да внесат ценовите си предложения.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?