Газовата връзка с Гърция търси застраховател

Преди около месец бе направена първата копка на тръбата, сн. БГНЕС

Обществена поръчка за избор на водещ застраховател за проекта за междусистемната газова връзка Гърция – България, обяви в сряда  проектната компания "Ай Си Джи Би". Прогнозната стойност на поръчката е 1.3 млн. евро или максималната премия, до която могат да се подават оферти.

От кандидатите се иска осигуряване на покритие за всички рискове (CAR застраховка) като по-специално "Ай Си Джи Би" ще сключи застрахователна полица за всички рискове по време на строителството  (CAR), забавяне на старта на експлоатация (DSU) и отговорност към трети страни (TPL), съобщиха от дружеството.

Покритието на посочените рискове се организира от възложителя и е извън задължителните застраховки, които всеки един от изпълнителите трябва да осигури съгласно действащото в България и Гърция законодателство.

Процедурата е организирана като договаряне с предварителна покана за участие, като в първа фаза заявления за участие могат да подават всички заинтересовани кандидати, които отговарят на критериите за подбор и за които не са налице основания за изключване съгласно Закона за обществената поръчка (ЗОП) и обявлението. На втора фаза единствено кандидатите, които са преминали предварителния подбор, ще бъдат поканени да подадат първоначални оферти.

Изборът на водещ застраховател цели управление на рисковете, които проектната компания изпълнява, и финансово покриване на неблагоприятни събития, съпътстващи по принцип строителството, изпитванията и въвеждането в експлоатация на газопровода от Стара Загора през Хасково до Комотини.

Заявления за участие в процедурата ще се приемат до 15 юли.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес