Газовата връзка със Сърбия получи 28 млн. евро грант от ЕК

Газовата връзка със Сърбия получи 28 млн. евро грант от ЕК

Газовата връзка между България и Сърбия е одобрена за финансиране с 28 млн. евро от Европейската комисия по линия на "Свързана Европа". Проектът е сред десетте енергийни инфраструктурни проекта, одобрени за общо финансиране от близо милиард евро, съобщиха от Брюксел в петък.

Подкрепата е дадена предишната вечер. Българският проект е единственият газов.

Парите са за доставки и строителство, уточни пред Mediapool Владимир Малинов, изпълнителен директор на държавния газов оператор "Булгартрансгаз", който е бенефициент на европейската помощ. Тя се отпуска, защото проектът е от важно значение за разнообразяване на маршрутите и източниците на газови доставки в Югоизточна Европа, отбелязва се в съобщението на ЕК.

Предоставянето на това финансиране ще бъде последвано от друго, което ще дойде от Оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК). "Булгартрансгаз" (БТГ) обяви в началото на това лято, че кандидатства по европрограмата. Предоставени са 5.468 млн. лв., с които да се съфинансира актуализиране на подробния устройствен план (ПУП) за проекта за интерконектора.

"Във вторник предстои подписването на договора с ОПИК за това финансиране. Средствата са предвидени за извършване на археологически проучвания по трасето на газопровода, за преработка на проекта и неговия ПУП, за отчуждаване на вещни права и при нужда придобиване на терени за съоръжението", обясни Малинов. Реално ще се покриват всички дейности до преди издаването на разрешителното за строеж.

В сряда пък се предвижда да се подпише договор с избраната да преработи проекта фирма. Това е "Химкомплект", която е спечелила обществената поръчка за 490 хил. лв. без ДДС.

Преработката за проекта е необходима, тъй като след вливането на досегашните активи по интерконектора от Министерството на енергетиката към БТГ отпада необходимостта от някои технически съоръжения, които са били предвидени първоначално, когато планът е бил връзката да се прави като тази с Гърция – тоест отделен оператор.

Миналата седмица официално енергийното ведомство е подписало договор с "Булгартрансгаз" за предаване на предпроектното проучване, на проекта, на ПУП и други документи за интерконектора. Цената на активите е 3.7 млн. лв., колкото ведомството похарчи за разработването на проекта. Сега "Химкомплект" ще го преработи като от него ще отпаднат предвидената преди това газоизмервателна станция и меренето ще стана със съоръжението на границата, няма да има и отделен диспечерски център за управление на тръбата, а то ще стана от съществуващия на БТГ, стана ясно от думите на Малинов.

След като бъде готов техническият проект ще стане ясна окончателно прогнозната стойност за изграждането на газопровода и ще се обяви обществена поръчка за изпълнител на самия строеж. Засега се смята, че цената ще е 153 млн. лв.

Реално около 56 млн. лв. от тази сума ще е от отпуснатите сега по "Свързана Европа" средства. Останалите ще трябва да осигури БТГ.

Реверсивният газопровод с годишен капацитет 1.8 млрд. куб. м от Нови Искър в България до Ниш в Сърбия ще е 170 км, от които 62 км на българска територия.

Обявените към момента намерения от българското правителство са интерконекторът да бъде въведен в експлоатация през май 2022 г.

Реализацията на връзката се забави значително и дори заарди това загуби предварително договореното по ОПИК финансиране от 45 млн. лв., от които 39 млн. лв. бяха прехвърлени към строящата се  в момента тръба от Стара Загора до гръцкия град Комотини от смесената компания "Ай Си Джи Би". 

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес