Газови лицензии вече ще се дават и без конкурс

Газови лицензии вече ще се дават и без конкурс

Лицензии за газоразпределение и газоснабдяване вече ще могат да се издават и без фирмата, която иска да извършва тази дейност, да е участвала в конкурс, обявен от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Това предвиждат промени в наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, които бяха обсъдени в регулатора в петък.

Заявленията ще се удовлетворяват в случаите, когато се кандидатства за лицензиране на дейност в територия, която не попада във вече обособените региони за газоснабдяване и газоразпределение.

Ако пък двама или повече инвеститори подадат заявление за лицензиране без конкурс за една и съща територия, ДКЕВР ще обявява конкурс с условия и ще излъчи победителя.

Рискът на инвеститорите, които иска да строят мрежа без конкурс си е за тяхна сметка, уточниха от ДКЕВР. Вероятно те ще играят на свободния пазар, коментираха от регулатора.

Във всички останали случаи ще продължи да действа сегашното правило за издаване на лицензия за изграждане на енергиен обект само при обявена необходимост от нова енергийна мощност от страна на министъра на икономиката и енергетиката. Според закона за енергетиката това става с обявяването на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни прогнозни енергийни баланси, съобразени с енергийната стратегия на страната.

В момента обаче този документ се ревизира и на практика в енергийнния баланс на страната не е включена бъдещата АЕЦ "Белене" и не е ясно дали ще влезе необходимостта от нова въглищна централа в Маришкия басейн, за каквато интерес имат крупни инвеститори като американската AES, италианската "Енел", германските Е.ON и RWE, както и българският бизнесмен Христо Ковачки чрез "Брикел".

Друга промяна в наредбата за лицензиране на енергийните дейности предвижда енергийните дружества при представянето на отчетите за дейността си и на разчетите за определяне на цените им, да посочват и източниците, от които са закупили енергията си. Така участието на енергия, произвеждана от възобноваеми източници, която струва по-скъпо, ще се взема предвид при ценообразуването на регулирания пазар.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?