Ген. Борисов праща препоръки на Велчев за работата на сарафите

При измама на гражданин в обменно бюро, сумата да се изземва с прокурорско постановление и да се предава на отговорно пазене на пострадалия, докато съдът се произнесе. Това е едно от предложенията, приети на днешното регионално съвещание в Бургас във връзка с борбата срещу измамите в обменните бюра в региона. Съвещанието бе ръководено от главния секретар на МВР ген. Бойко Борисов, в срещата участваха прокурори, полицаи и данъчни служители от Бургас и Варна, съобщи БТА.

С изричен текст в Наказателния кодекс да бъдат включени измамите в обменните бюра, предлагат участниците в регионалното съвещание. Според тях трябва да се образуват дознания при всеки случай на измама.

Изготвени са и препоръки към Министерството на финансите за промяна на условията и реда на регистрация и изискванията към дейността на обменните бюра.

Финансовото министерство да издаде задължителен образец на информационно табло за обменните бюра, предлагат участниците в съвещанието.

Сарафите да изписват един курс купува и един курс продава за всяка търгувана в пунктовете на обменното бюро валута и за чековете в съответната валута, като курсовете на валутата се изписват цяло число и две цифри след десетичния знак, е другото предложение за промяна.

Предложените промени в чл. 17, ал. 7 от Наредбата на финансовото министерство предвиждат обменните бюра да се задължат да поставят на информационното табло своето наименование и обозначение "обменно бюро", което да бъде изписано само на български език. Сега действащата наредба дава възможност изписването да бъде и на английски език.

Участниците в съвещанието са приели и предложението при нарушение на даден текст от наредбата, обменните бюра да се запечатват.

Предложенията, адресирани до министъра на финансите Милен Велчев, са подписани от главния секретар на МВР ген. Бойко Борисов и от областния управител на Бургас Иван Витанов, информират от МВР.

Споделяне

Още от Бизнес