Ген. Мутафчийски е кандидат за член-кореспондент на БАН

Ген. Мутафчийски е кандидат за член-кореспондент на БАН

Началникът на ВМА и на Националния оперативенн щаб (НОЩ) за борба с коронавируса при предишното правителство проф. дмн Венцислав Мутафчийски е допуснат до конкурса за избор на нови член-кореспонденти на БАН в направлението Медицински науки, става ясно от списъка на допуснатите кандидати в конкурса за академици и член-кореспонденти. В това направление 7 души се състезават за 2 свободни места, като сред кандидатите за член-кореспонденти е и кардиологът и общински съветник от ГЕРБ проф. Иво Петров. В категорията член-кореспонденти до 50 години двамата допуснати са зам.-председателят на Българския лекарски съюз проф. Николай Габровски и психиатъра проф. Дроздстой Стоянов.

За академик в направление химически науки кандидатства настоящият служебен министър на образованието проф. Николай Денков, като там четирима души се борят за две места.

Друг член на НОЩ – математикът проф. Николай Витанов е сред кандидатите за член-кореспонденти в направлението математически науки.

При науките за земята за 1 място за академик се състезават 4 души, сред които чл. Кор. Николай Милошев, бивш министър на образованието в служебния кабинет на Марин Райков.

В област изкуство и изкуствознание за академици кандидатстват проф. Боян Биолчев и чл.-кор. Иван Гранитски, а за член-кореспондент писателят Георги Господинов.

Според правлника за академици на БАН се избират български граждани, които са член-кореспонденти в областта на науката и са я обогатили с особено значими постижения, получили са широка известност и признание в страната и в чужбина с активни публични изяви, свързани с науката и нейното приложение и имат активна изследователска и експертна дейност. А също така и изтъкнати дейци на културата и изкуството, чиито постижения са с безспорно национално и международно значение, с активни публични изяви, свързани с изкуството, културата и духовното развитие на нацията и имат активна творческа и експертна дейност.

За член-кореспонденти на БАН се избират български граждани, които са професори и доктори на науките, които не са навършили 65 години към датата на обявяване на конкурса; обогатили са науката с важни постижения; получили са известност и признание в страната и в чужбина с 2 активни публични изяви, свързани с науката и нейното приложение и имат активна изследователска и експертна дейност.

За участие в конкурса за академици и член-кореспонденти на БАН кандидатите могат да бъдат предложени от група академици (не по-малко от 4 души, от които поне двама са от областта, в която кандидатства участника); от факултетните съвети на висши училища и университети; от научните съвети на институтите на БАН и на ССА; от централните ръководства на творчески съюзи и от съюзите в областта на изкуствата.

Изборът на академици и член-кореспонденти на БАН се извършва от академиците по специални критерии.

Съгласно постановление на Министерския съвет академиците, които не работят по трудово или служебно правоотношение, получават допълнително пожизнено месечно възнаграждение в размер на основното месечно възнаграждение на народен представител за съответния месец.

Член-кореспондентите, които не работят по трудово или служебно правоотношение, получават допълнително пожизнено месечно възнаграждение в размер 30 на сто от възнаграждението на академиците.

Споделяне

Още от България

Каква е оценката ви за проектокабинета на ИТН?