Генщабът обосновава разрастването си

Щатът на Генералния щаб на армията да нарасне до около 700 души, 356 от които офицери. Това предвижда доклад за промяна на командната структура на въоръжените сили на зам.-началника на ГЩ по операциите ген.-лейтенант Димитър Зехтинов. В момента щатът на Генералния щаб е около 400 души, твърдят експерти.

Докладът трябваше да бъде разгледан в петък на разширеното заседание на Съвета на началник - щабовете. В него се предлагат и четири варианта на сформиране на Съвместно оперативно командване, предвиждащи допълнително набъбване на ръководните структури на армията и акумулиране на повече власт в ръцете на шефа на ГЩ и на президента, за сметка на изпълнителната власт и на министъра на отбраната. Разглеждането на разработката бе отложено по предложение на шефа на ГЩ ген. Никола Колев с мотива, че все още нямало изяснени критерии за командните структури и в Алианса. Ген. Колев препрати решението на въпроса към Стратегическия преглед на отбраната и така го отложи с около година. Според източници от Министерството на отбраната, шефът на Генщаба ще се опита да вкара изводите от доклада си в резултатите от Стратегическия преглед.

Също в петък ръководителят на германската делегация в НАТО и депутат от Бундестага Маркус Мекел обясни, че в хода на преговорите на България с Алианса ще бъде обърнато внимание на проблемното, по думите му, съотношение в броя между войниците и офицерите в българската армия. "В посткомунистическите държави, както знаем, броят на офицерите е нереално висок спрямо този на войниците и сега тази пирамида трябва да бъде обърната", посочи Мекел.

По принцип в доклада трябваше да се предложи оптимизирана ръководна структура на армията, която неминуемо щеше да доведе до съкращаване или поне свиване на звена в ръководствата на въоръжените сили, до намаляване на броя на местата за полковници и генерали, а оттам и до съкращаване на висши военни.

В изложението на ген. Зехтинов обаче вместо свиване на броя на структурите в ГЩ, се предлага създаването на нови - например на управление "Програмиране, бюджетиране и анализ на ресурсите за отбрана" /J8/ и "Подготовка на българската армия" /J7/. Предвижда се и създаването на Медицинско управление, чиято цел е управление, планиране, организиране и контрол на медицинското осигуряване на армията. Структурата трябва да актуализира нормативната уредба на военното здравеопазване и да "реализира здравната политика на страната" в армията. Канцелария - ГЩ се преструктурира в управление "Координиране и щабно осигуряване", а главно управление "Материално - техническо и медицинско осигуряване" към ГЩ - в главно управление "Логистика". В структурата на ГЩ е включено и командването на силите за специални операции.

Авторът на доклада твърди, че предложената структура на ГЩ съответства на приетата в страните на НАТО интегрирана структура на щабовете.

При евентуалното приемане на тези промени обаче в структурите на ГЩ се предвижда да работят общо 680 души, 131 от които генерали и полковници. 11 от местата са за генерали, 120 - за полковници, 225 - за подполковници и майори.

Предвиденият за граждански лица щат е 216, а за сержанти - 108. В новите две управления J7 и J8 са предвидени бройки за 39 офицери.

В доклада се предлага също така Военна академия и Военномедицинска академия, които в момента са на подчинение на министъра на отбраната, да преминат под шапката на ГЩ. Според разработката, първото трябва да премине на пряко подчинение на първия заместник-началник на ГЩ, а ВМА - към зам.-началника на Генералния щаб по ресурсите.

Още от България

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: