Геодезисти алармират за незаконно одобрено застрояване на варненски плаж

Регионалният министър разрешил на общината да прави пристанище с еврофинансиране

Камарата на геодезистите алармира, че регионалният министър Николай Нанков е подписал в нарушение на нормативната уредба и конституцията на страната застрояването на морския плаж във варненския квартал "Аспарухово". Одобрената документация дава картбланш на община Варна да реализира проект за изграждане на рибарско пристанище в местността "Карантината" на кв. "Аспарухово" с около 8 млн. лв. от еврофондовете по програмата "Морско дело и рибарство". Oбщата стойност на проекта е 13.7 млн. лв. и договора за еврофинансирането е подписан от местната власт преди месеци.

Визуализация на проекта за рибарското пристанище

Според браншовата организация обаче строежът върху морски плаж, който е изключителна държавна собственост, ще е нарушение на законите и отваря вратата за навлизане на частни интереси в проекта по начина, който стана това с прословутата Алея Първа..

Председателят на камарата Йоан Каратерзиян е изпратил писмо до Нанков, в което го призовава да отмени своите решения.

Според организацията регионалният министър е одобрил незаконно документи, създаващи траен градоустройствен статут на морски плаж “Аспарухово” и разрешаващи строителство  върху пясъчната ивица и върху морското дъно, а не на сушата, каквото показва одобрен Подборен устройствен план на местността "Карантината".

Одобреният Подробен устройствен план на местността "Карантината"

В писмото се посочва, че морският плаж  "Аспарухово" е вписан в Специализираната кадастрална карта на обекти от Закона за устройство на черноморското крайбрежие, отразен е като такъв и в Кадастрално-административната информационна система. По конституция крайбрежната плажна ивица е изключителна държавна собственост, а плажът "Аспарухово" като безспорно вписан като такъв се ползва от защитата на Закона за Черноморието, който забранява строежите върху плажове дори и когато става въпрос за пристанища. Също така той забранява промяната на собствеността на плажовете от  изключителна държавна собственост в частна.

Имотът е записан като морски плаж в специализирания кадастър

Камарата обръща внимание, в заповедта на Нанков, издадена през лятото на 2017 г. се дава траен градоустройствен статут на имот с идентификатор, на който отговаря морския плаж “Аспарухово”, без да се посочва нормативното основание за това. "И това е така, защото основание за застрояване на морски плаж не съществува в нормативната уредба на Република България", пише в писмото на Каратерзиян.

Въз основа на тези заповеди е издадено строително разрешително през август 2017 г., което също е незаконно. На свой ред Министерският съвет е взел решение за “строеж върху имот, представляващ част от морското дъно в границите на вътрешните морски води на Република България в Черно море",на основание Закона за морските пространства, но цитира идентификатори на имоти, намиращи се на сушата и повечето тях разположени върху плажа "Аспарухово". "Освен това, цитираният във всички документи имот не съществува и никога не е съществувал в кадастралната карта и кадастралните регистри", посочват от Камарата на геодезистите.

В писмото до Нанков се посочва още, че в графичните материали към подробния устройствен план (ПУП) на местността не е отразена границата на град Варна, а предвиденото в урегулирания поземлен имот застрояване е изцяло извън границите на населеното място. Това при наличието на общ устройствен план за територията на общината е недопустимо, съгласно нормативната уредба на България. Недопустимо е и урегулирането на имотите по реда на Закона за устройството на територията (ЗУТ), тъй като става въпрос за имоти собственост на държавата или общината. От друга страна, посоченият като основание чл. 12 от ЗУТ, всъщност забранява, а не разрешава изработването на ПУП, тъй като никой закон не разрешава промяната на предназначението на морски плаж, обяснява Каратерзиян.

Той допълва още, че посоченият от министъра като основание за урегулиране и даване на траен градоустройствен статут на морския плаж чл. 10 от Закона за Черноморието разрешава строителството на пристанищата, пристанищни съоръжения и други, но само “извън територията на морските плажове”.

Планът е изработен върху грешна кадастрална карта, което е видимо с просто око при съпоставяне на границите на посочения в документите имот с границите на бреговата линия, пише още в писмото.

Геодезистите смятат, че ново модерно рибарско пристанище е необходимо на Варна, но това не може да е за сметка на загубата на морския плаж. "Това трябва да става при спазване на закона, осигуряване на устойчиво развитие, предвидимост на действията на изпълнителната власт и съхраняване на природните дадености", посочва камарата.

"При така съставения план и вече изменена кадастрална карта, имаме основателни съмнения, че урегулираният за застрояване имот на територията на морския плаж е подготвен, за придобиването му от частни лица, както това се случи вече с крайбрежната алея в Морската градина или т.нар. “Алея първа” във Варна. Видно от информацията в Кадастрално-административната информационна система, изключителната държавна собственост, е отразена като “публична държавна собственост”. Съседният имот, включен в границите на новото “Рибарско пристанище”, е записан в кадастралния регистър на недвижимите имоти като “частна държавна собственост”.  Съществува реална опасност, двата имота да бъдат обединени в един и няколко години след това да бъдат преобразувани в частна държавна собственост, за да бъдат продадени на частна фирма клас “А” по Закона за насърчаване на инвестициите, дори без търг", опасяват се браншовиците.

Според тях, "не на последно място остава и съмнението, че “грешката” в кадастралната карта по отношение на отразяването на имотната граница към брега е допусната умишлено, за да могат да се изпълнят инвестиционните намерения на заинтересуваните лица".
.
Експертите предлагат на министъра своите съдействие при преразглеждане на документацията и вземане на законосъобразно и целесъобразно решение за проекта за рибарското пристанище. Те искат от ведомството също така да публикува на сайта си придружаващите материали по казуса, които към момента не са достъпни.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес