Геодезистите призоваха регионалния министър да спази закона за "Корал"

Частна фирма е заградила държавните дюни на плаж Корал

Камарата на геодезистите е обезпокоена от действията на изпълнителната власт по опазването на плажа "Корал", заради неспазването на Конституцията Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗАУЧК).

Поводът е ограждането на дюните на Корал от частна фирма, която претендира, че са нейна собственост. Според конституцията дюните са изключителна държавна собственост и върху тях не може да се строи.

Геодезистите са изпратили сигнал до министъра на регионалното развитие и настояват той да вземе мерки, за да се спре с това беззаконие.

Камарата на геодезистите призовава министър Николай Нанков да изпрати на кмета на Царево Георги Лапчев специализираните кадастрални карти и картите с нанесени зони "А" и "Б" с териториалноустройствена защита по ЗУЧК, които обхващат поверената му за управление община в цифров вид. Поводът е изразената неинформираност на кмета по отношение на наличието на дюни в общината.

Тъй като в община Царево не се изпълняват задълженията, съгласно ЗУТ, за публикуване на подробните устройствени планове в пълния им обем (графична и текстова част, схеми и др.), геодезистите молят Нанков да укажете на кмета да публикува тези данни на страницата на общината.

Предвид на това, че приемането на Общия устройствен план на община Царево с предвидено застрояване върху територии, които са изключителна държавна собственост, показва непознаването на Конструкцията и ЗУЧК от кмета, главния архитект, Общинския съвет и вашия представител в комисията, приела документа, моля да укажете на посочените служители, че спазването на законите е задължително за всички граждани на Република България, включително и на висшите административни служители, призовава инж. Йоан Каратерзиян, председателя на Камарата на геодезистите, министър Нанков.

Той иска да бъде направена проверка на процедираните подробни устройствени планове на територията на изключителната държавна собственост в границите на община Царево. Ако бъдат открити съществени пропуски в плановете и/или административните процедури, от Камарата на геодезистите искат от Нанков да сезира за това главния прокурор, за да бъдат предприети действия по отмяна на актовете за одобряването им.

Настоява се да бъде обърнато внимание и на членовете на политическия си кабинет да се въздържат от необосновани и опасни за националната сигурност изказвания като следното: "... аз като данъкоплатец, също не съм съгласен да се хвърлят едни милиони…(за отчуждаване на имоти изключителна държавна собственост - бел.авт.)", защото това внушава незачитане на законите на страната, е посочено в сигнала.

Камарата на геодезистите е разбрала от медиите, че от няколко седмици се сформира "междуведомствена работна група, която да извърши анализ на правния устройствен статут на пясъчните дюни по черноморското крайбрежие", въпреки, че Конституцията кратко, ясно и точно регламентирани това. "Опасяваме се, че заседаването на подобен орган по нормативно уреден въпрос, ще даде възможност за продължаващо грубо погазване на основния закон на страната. Това е недопустимо!", пише в сигнала до министър Нанков. Те молят в тази междуведомствена група да бъде включен и техен представител.

Към момента няма официална позиция от страна на регионалното министерство на входирания от Камарата на геодезистите сигнал.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес