Апелативният съд установи шокиращи гафове по делото "САПАРД" на първа инстанция

Георги Колев преписал обвинителния акт в присъдата на Марио Николов

"Декларативното посочване на някакви "изводи" не може да замести изложението на фактите"

Георги Колев, докато бе председател на СГС.

Бившият шеф на Софийския градски съд (СГС), настоящ председател на Върховния административен съд (ВАС) и възпитаник на Академията на МВР Георги Колев буквално е преписал цели пасажи от обвинителния акт срещу близкия до БСП бизнесмен Марио Николов в мотивите към 12-годишната му присъда по делото за източване на 7.5 милиона евро от програма САПАРД, произнесена от съдията на 30 юни 2010 г.

Това става ясно от безпрецедентно критичните аргументи на Софийския апелативен съд (САС), изложени в решението на съдиите Снежана Душкова, Христина Михова и Надежда Трифонова, които преди два дни отмениха акта на СГС и върнаха казуса за доразследване на прокуратурата.

В рамките на по-малко от два месеца това бе втората знакова ефективна присъда, четена от Колев, която горната инстанция  отменя, след като осъденият на 14 години затвор за източването на столичната "Топлофикация" бивш шеф на дружеството Валентин Димитров бе оправдан през юни.

В подробно обоснованото решение на съдиите Душкова, Михова и Трифонова, дълго 66 страници, на няколко места е посочено, че Колев, заемащ един от трите най-високи постове в съдебната система, е постановил решение, пълно с откровени противоречия, декларативни твърдения, некоректни факти и повърхностни изводи, непочиващи на реално установени обстоятелства по делото, наблюдавано от бившия обвинител в Софийската градска прокуратура Андрей Андреев, в момента спецпрокурор.

"При изготвянето на обвинителния акт на досъдебното производство и при постановяване на първоинстанционната присъда са били допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които налагат отмяна на атакувания акт и връщане на делото за ново разглеждане на прокурора", посочва САС още в началото на своя акт.

Тотална липса на адекватни мотиви на Градския съд

Апелативните съдии припомнят в решението си, че при постановяване на присъда съдът е задължен от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) да изложи подробни мотиви за това въз основа на кои доказателства осъжда подсъдимите, както и съображения, които са послужили при определянето на размера на наказанието.

"Задължението обхваща ясно и прецизно посочване на фактическите констатации и правните изводи, направени от съда по същество, които позволяват на страните да разберат какви са били неговите фактически и правни основания, за да постанови първоинстанционната присъда", отбелязва САС с уточнението, че в конкретния случай Георги Колев е представил мотиви, които "по същество не отговарят на изискванията".

В решението на втора инстанция категорично е отбелязано, че по-голямата част от мотивите на СГС всъщност представляват "буквално възпроизвеждане на част от обвинителния акт". САС остро критикува съдия Колев за това, че без изобщо да е изяснил съучастническите връзки между подсъдимите, чисто декларативно е включил такъв извод в присъдата си.

"Декларативното посочване на някакви "изводи" не може да замести изложението на фактите, приети за установени от решаващия съд. Отделен е въпросът, че некоректно в мотивите са посочени фактите, свързани със собствеността на "Родопа Голд" ЕООД, "Родопа Мийт" ЕООД, "Родопа Консерв" ЕООД, които според първоинстанционния съд (а и според изложеното в обвинителния акт) са управлявани съответно от подсъдимите Григор Главев, Ана Шаркова, Валентин Ангелов и са били 100% собственост на "Палмигруп" АД", пише САС.

Съдът обаче отбелязва, че "Палмигруп" всъщност става собственик на останалите дружества едва през 2005 и 2006 г., което е след периода, визиран в обвиненията.

"Разбира се това е въпрос по същество, свързан с доказване на обвиненията, но настоящият съдебен състав го посочва единствено с цел да илюстрира липсата на задълбоченост, точност и коректност при излагане на фактите в мотивите, както и до какво води механичното възпроизвеждане в тях на части от обвинителния акт", отбелязва Апелативният съд.

Противоречиви твърдения за престъпната схема

Магистратите откриват и друго доста сериозно противоречие в присъдата, постановена от Колев, което се отнася до връзките между въпросните предприятия. В частта от решението си, където СГС коментира доказателствата по делото, са цитирани редица свидетелски показания, въз основа на които съдът "повърхностно и декларативно" е описал уж категорично установената схема на престъпната група.

Според нея "Палмигруп" първо създава дружества, които кандидатстват по програма САПАРД, отпуска им кредити, а след като те получат финансиране, значително надвишаващо стойността на закупените машини, средствата се пренасочват обратно към фирмата-майка под формата на върнати заеми.

"След изпълнението на описаната схема три от дружествата – "Родопа Консерв" ЕООД, "Родопа Голд" ЕООД и "Родопа Мийт" ЕООД са изкупени именно от "Палмигруп" АД", цитират апелативните съдии решението на първа инстанция, като посочват че описаната схема тотално противоречи на твърдението от първата част на решението на СГС, според което "Палмигруп" вече е бил на 100% собственик на посочените фирми.

"Това противоречие поставя въззивната инстанция в невъзможност да прецени кое от двете обстоятелства всъщност е приел за установено първоинстанционният съд. От друга страна липсва каквато и да била конкретика относно това – кога, къде, кой и по какъв начин е превел сумите, получени от отделните дружества, като субсидии по сметки на "Палмигруп" АД, каквото твърдение се сочи в мотивите", възмущава се САС.

Неясно и необосновано игнориране на свидетели

Колев е сериозно критикуван и заради липсата на какъвто и да е било анализ на свидетелските показания по делото. От изводите на САС става ясно, че той просто е отличил една група от свидетели за сметка на друга без изобщо да изясни на кои обстоятелства основава безрезервното си доверие към едните и отхвърлянето на другите като недостоверни. Не са взети предвид думите на нито един от ръководителите на ДФ "Земеделие", нито на някой от служителите, които са отпускали субсидиите и са проверявали изпълнението на проектите.

"Първоинстанционният съд изобщо не е обсъдил показанията на тези свидетели, а ги е отхвърлил затова, че противоречали на изложеното от свидетелите Улрих Райзахер, Михаел Енгелхард, Корнел Хьогер, Надя Хаген, Томас Фритше и Елмар Гезер. Решаващият съд като основание да не кредитира показанията на служителите на Агенция "САПАРД" е приел, че ако дадат различни показания, въпросните свидетели биха се уличили сами себе си в немарливо изпълнение на служебните си задължения", отчитат апелативните съдии.

Посочват и, че разказаното от недостоверните, според Колев, свидетели по никакъв начин не е анализирано поотделно, не е съпоставено с данните от подробната техническа документация по делото, както и със заключенията на вещите лица, анагажирани с казуса. Не става ясно кои от показанията на българските свидетели противоречат в своята същност на останалите.

"Следва да се посочи, че някои от тях (чуждестранните свидетели – бел. ред.) са били  обвиняеми, а впоследствие и осъдени в страните, чиито граждани са, за деяния свързани с тези, за които са повдигнати обвинения по настоящето дело. Това е факт, който не само не е отчетен от решаващия съд, но изобщо не е бил поставен на обсъждане в мотивите на присъдата", посочва САС.

Манипулативно цитиране на експертни заключения

Отбелязва се още, че "абсолютно неправилно, необективно и некоректно, както в мотивите на присъдата, така и в обвинителния акт" са цитирани заключенията от икономическа експертиза, изследвала дали дейността на фирмата, извършила монтажа на машините, смятани от прокуратурата за фиктивно представени за нови, е реална или не.

"По същия повърхностен и незадълбочен начин първоинстанционният съд е подходил към показанията на Еуженио Далолио и Валтер Хелер, отхвърляйки ги декларативно и необосновано, като е посочил, че те били неотносими към предмета на делото. Основателно е в тази връзка възражението на защитата, че първостепенният съд с това е показал, че не е бил наясно какъв е точно предметът на доказване по делото, като се има предвид, че тези свидетели са дали показания именно за част от машините, за които се твърди от обвинението, че са получени субсидии чрез измама", директно заявява САС.

Шокиращата немърливост, с която Колев е подходил към мотивирането на дългоочакваните от ЕК тежки присъди по делото "САПАРД" стига дори дотам, че той дори е "пропуснал да отбележи признал ли е подсъдимите за виновни или не по всички от повдигнатите обвинения".

"Подсъдимите Марио Николов, Мариана Николова, Анна Шаркова, Григор Главев, Иван Иванов, Лазарина Георгиева и Валентин Ангелов са признати за виновни само по обвиненията за осъществени документни измами, като липсват правни изводи по отношение на обвиненията по чл. 321 от НК (организирана престъпна група – бел. ред.)", добавят съдиите Душкова, Михова и Трифонова с уточнението, че по отношение на твърдяната измама изобщо липсва анализ и дори "не са посочени документите (по вид, време и място на издаване, съдържание и автор), които са били използвани при осъществяване на документната измама".

Не става ясно кой, кога, къде, как и какво престъпление е извършил

От решението на САС се разбира също, че нито обвинителният акт, нито този, постановен от Георги Колев, не установяват кои от подсъдимите, кога и къде са извършили престъпленията, за които са обвинени и осъдени.

"Кога, къде и по какъв начин подсъдимите, като физически лица, са получили паричните средства, отпуснати като субсидии и преведени по сметка на съответните юридически лица, решаващият съд също не е посочил", заявява САС.

В края на безпрецедентното по своята острота решение апелативните съдии отбелязват, че според изискванията на НПК нито осъдителна, нито оправдателна присъда, почиваща на подобни противоречиви, неясни, повърхностни и откровено неверни изводи, няма как да бъде обоснована и потвърдена от горната инстанция.

"Безпредметно е при това положение въззивният съдебен състав да отговаря на многобройните възражения, направени от защитата, относно обосноваността и доказаността на обвиненията, тъй като при липса на мотиви и за проверяващия съд не е ясно какво е приел за установено първоинстанционният съд. Това поставя в изначална невъзможност настоящия съдебен състав да проследи логичността, последователността, обоснователността и законосъобразността на правните съображения на първостепенния съд", единодушни са съдиите Душкова, Михова и Трифонова.

С това свое решение апелативните съдии засилват изключително много слуховете сред магистратските среди, че благодарение на постановяването на тежки осъдителни присъди по знакови и следени от ЕК дела като "Топлофикация" и "САПАРД", Георги Колев е успял да "заслужи" един от най-високите постове в системата. Въпреки че няма абсолютно никакъв опит в административното правораздаване.

Шефът на ВАС не бе открит за коментар по върнатото дело "САПАРД". Досега той е коментирал единствено отмяната на 14-годишната присъда на Валентин Димитров, като доста лаконично отбеляза, че все още бил убеден във вината на бившия шеф на "Топлофикация - София".

Споделяне

Още по темата

Още от България

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?