ГЕРБ създава вечни проверки за конфискация на имущество

Пламен Георгиев, Данаил Кирилов

Развързване на ръцете на КПКОНПИ до степен, граничеща с произвол, чрез създаване на буквално вечни проверки за конфискация на имущество, дори и проверяваният да е бил оправдан или разследването срещу него - прекратено. Това предлага шефът на правната Данаил Кирилов в законопроект, внесен в понеделник вечерта.

По сегашния закон първо се образува проверка за конфискация при наличие на обосновано предположение за наличие на незаконно придобито имущество. Законът не дава никакви гаранции срещу властови произвол, защото Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) сама определя правилата за пресмятането на приходите и разходите на проверяваните.

Данаил Кирилов внесе законопроекта си три дни след тълкувателното решение на Върховния касационен съд (ВКС), което засяга отменения закон за конфискацията на незаконно придобито имущество. ВКС се произнесе, че ако проверяваният е бил оправдан от съда за извършено престъпление или прокурорското разследването срещу него е било прекратено, то производствата за конфискация се прекратяват.

Антикорупционната комисия обяви във вторник, че заради решението на ВКС трябва да оттеглят 19 иска за конфискация на имущество за над 21 милиона лева. Делото за конфискация на имуществото на бившия заместник-председател на ДПС и парламента Христо Бисеров също бе прекратено в понеделник от Софийския градски съд. Причината бе, че Бисеров бе оправдан по делото за неплатени данъци, което прокуратурата заведе срещу него.

Данаил Кирилов е взел мерки в тази посока. В неговия законопроект се казва, че делата по отменения закон за конфискацията трябва да продължат, без значение дали проверяваните са оправдани или не за извършени престъпления.

Данаил Кирилов мотивира предложението си с нуждата да се "обезпечи ефективната работа" на антикорупционната комисия. Той посочва, че държавната политика за борба с корупцията няма за цел възмездие, а възстановяване на справедливостта. В мотивите се допълва, че гражданската конфискация не представлява наказание.

Шефът на правната комисия обяснява дори, че безграничното продължаване на проверките и делата за конфискация е гаранция за спазването на правата на хората с увреждания. Той посочва, че сега конфискацията трябва бъде прекратена, ако здрав човек е оправдан за извършено престъпление, но не и ако е изпаднал в продължително разстройство на съзнанието, т.е. е станал невменяем.

"Нито в българското и правото на ЕС, нито в международното право се допуска възможност за тълкуване, което води до неравноправно третиране на хората с увреждания, каквито са изпадналите в продължително разстройство на съзнанието", казва шефът на правната комисия.

Тълкувателното решение на ВКС засягаше основно отменения закон за конфискацията. В сегашния закон има гаранция, че делата за конфискацията продължават без значение дали прокуратурата е доказала, че някой е престъпник. Решението на ВКС обаче засяга продължаването на проверките и по новия закон. Това са производствата на антикорупционна комисия, които не са стигнали до съд. Те трябва да бъдат прекратени, ако междувременно прокуратурата прекрати наказателното производство срещу мишените на антикорупционната комисия.

Данаил Кирилов решава и този проблем като предлага проверките също да продължават без значение от изхода на наказателното дело.

Промените в антикорупционния закон са естествено продължение на политиката на ГЕРБ за въвеждане на безкрайна наказателна репресия срещу определена категория лица. Само преди година и половина управляващите премахнаха гаранциите срещу прокурорския произвол в Наказателно-процесуалния кодекс. От закона бе премахната възможността обвиняемите да искат внасяне на делото им в съда, ако разследването срещу тях продължава повече от две години. Така в българския закон бе върната фигурата на "вечния обвиняем", станала нарицателна по времето на главния прокурор Никола Филчев.

Законотворческият ентусиазъм на ГЕРБ е в пълен синхрон с този на шефа на КПКОНПИ Пламен Георгиев, който от избирането му на този пост се е амбицирал срещу бизнесмена и съиздател на "Икономедия" Иво Прокопиев.

Така приходите от законната сделка по продажбата на "Каолин" на германската компания "Кварцверке" през 2011 година бяха сметнати за незаконни и имуществото на бизнесмена и издател Иво Прокопиев бе запорирано. Служебните пътувания на бившия енергиен министър Трайчо Трайков бяха сметнати за екскурзии. Проверяван от антикорупционната комисия е и шефът на Върховния касационен съд Лозан Панов след много съмнителна данъчна ревизия срещу него.

Единствената гаранция срещу произвол в антикорупционния закон останаха сроковете за продължителност на проверките. Сега КПКОНПИ може да проверява до една година, а ако случаят се окаже сложен – до година и половина. Законопроектът на Данаил Кирилов постановява, че неспазването на тези срокове не е причина за прекратяване на делата за конфискация пред съда.

Това означава, че комисията може да си нарочи някого и да го проверява буквално вечно. Мишената на комисията може да бъде принуждавана в продължение на години да вади документи, да дава обяснения, т.е. да бъде репресирана от властта безкрайно по личната преценка на проверяващите.

Данаил Кирилов аргументира отпадането на сроковете с твърдението, че те са инструктивни и не ограничават властта на комисията, ако тя излезе с годен финален акт. Кирилов казва, че ако проверката е продължила над година и половина, то мишената на тази проверка може да съди комисията за обезщетение, но не бива да се отърве от дело за конфискация.

Внесената от ГЕРБ поправка в антикорупционния закон е трета по ред само за тази година.

Споделяне

Още по темата

Още от България