ГЕРБ: Тройната коалиция не може да опази горите

Партия ГЕРБ излезе с декларация, в която изразява безпокойството си от “зачестилите и придобили небивал досега размер пожари в горите”.

“Опасността от горски пожар е в права зависимост от наличието на сух горивен материал. Такъв е налице най-вече в оределите от прекомерна сеч достъпни гори, защото в тях израства буйна тревиста растителност изсъхваща през лятото, а също и където не са проведени качествено, необходимите лесовъдски мероприятия като прочистване, пререждане и има много изсъхнала и паднала дървесна биомаса”, се казва в декларацията на партия ГЕРБ, чийто неформален лидер Бойко Борисов е дипломиран пожарникар с чин лейтенант от школата на МВР.

В документа се посочва, че “още в края на 2001 г. (когато Борисов вече е главен секретар на МВР и с чин полковник –б.р.) е започната работа върху т.н. Национална стратегия за борба с горските пожари” и за целта “се проведоха редица дейности”.  

“За съжаление следващите влажни лета изместиха проблема с горските пожари. Не се изпълнява приетата национална стратегия за борба с горските пожари. Не се изпълни нито едно от взетите решения, включително приетите и одобрени в МЗГ и МС през 2005 г.”, посочва ГЕРБ.

“За съжаление правителството остави всички тези действия само на книга, защото тези които управляват горите са заети със захранването на собствените си “обръчи от фирми”, чиито основни дейности са износ на дървесина. Същите тези, които са най-заинтересовани от прикриването на своята дейност в горите имат най-голямо участие в усвояването на и без това малкото държавни средства за изпълнение на противопожарните мероприятия. За сведение, противопожарните дейности предвидени с т.н. Лесоустройствени проекти на Лесничействата са финансирани средно под 10% от предвиденото, а в редица райони и по-малко (напр. В. Търново) защото досега там е имало по-малък брой пожари. С други думи пожарният риск се изчислява на брой пожари. Колкото повече – толкова повече средства може да се отпуснат. Обективните природни и социални предпоставки не се отчитат.

От казаното до тук се вижда, че държавата в лицето на управляващата тройна коалиция не е добър стопанин и не може да си опази горите. Въпросът е до кога ще търпим такъв стопанин. Защото горите, дори да не са държавни произвеждат кислород и вода, пазят почвата и създават среда за голямата част от растенията и животните у нас! А и за човека!”, се казва в декларацията.

Споделяне

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?