Германия и Финландия ни учат как да пазим Дунав и Черно море

В рамките на два съвместни проекта експерти от Германия и Финландия ще обучават служители на Изпълнителна агенция "Морска администрация" (ИАМА) как да предотвратяват замърсявания с нефт и други вредни вещества, съобщиха в сряда от транспортното министерство.

Проектът "Изграждане на капацитет за предотвратяване на замърсяване с нефт и други вредни вещества от кораби по река Дунав” ще се осъществи с експерти от Министерството на транспорта, строителството и благоустройството на Федерална република Германия.

След шест месеца, колкото е срокът и на двата проекта, трябва да се подобри работата на регионалните дирекции на ИАМА в Русе и Лом при наблюдението, предаването на спешните сигнали до отговорните органи и потвърждаване на мерките, които трябва да се предприемат при замърсяване на р. Дунав от кораби. Ще бъде създадена система с база данни за всеки кораб, което ще позволи бърза идентификация на замърсяването, включително и използването на международната CleanSeaNet.

Проектът "Изграждане на капацитет за предотвратяване на замърсяване с нефт и други вредни вещества от кораби в Черно море” ще се осъществи с експерти от Морската администрация на Финландия.

След реализацията му трябва да се подобри работата на регионалните дирекции на ИАМА във Варна и Бургас – упражняване на ефективен контрол над корабите, посещаващи българските пристанища; следене дали и как се прилагат международните правила и стандарти във връзка с изхвърлянето на отпадните води на плавателните съдове; повишаване на готовността за предотвратяването на замърсявания и действие при спешни ситуации в съответствие с конвенциите на Международната морска организация.

В рамките на проектните дейности експертите от България, Германия и Финландия ще си сътрудничат и в работата по промяна и осъвременяване на националната нормативна база, в разработване или допълване на действащите процедури и др. Проектите се финансират от програма ФАР и от националния бюджет.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?