Германия с 23-годишен рекорд в икономическия растеж

Германия с 23-годишен рекорд в икономическия растеж

Брутният вътрешен продукт (БВП) на Германия е нараснал през второто тримесечие с 2.2% спрямо първото, което е 23-годишен рекорд в икономиката на страната, предаде агенция "Блумбърг" в петък.

Обявеният официално резултат от експресното статистическо проучване надхвърли чувствително прогнозите на анализаторите, които очакваха ръст от 1.3-14%. От статистическата служба отбелязаха, че "обединена Германия никога не е имала подобен тримесечен ръст".

На годишна база ръстът през второто тримесечие е 4.1%, а със сезонната корекция - 3.7% и е един от най-високите в ЕС.

Според прогнозата на германските статистици 2010 година ще приключи с ръст на БВП "значително по-голям от 2%". Миналата година Германия регистрира спад от 4.7%.

Положителните показатели за Германия излязоха на фона на признаците за забавяне на икономиката в две други ключови държави - САЩ и Китай. Освен това и други големи страни в ЕС не показват сериозни икономически успехи. Според експресните данни на Евростат, разпространени същия ден, БВП на Франция нараства през второто тримесечие само с 0.6% спрямо предходното (1.7% ръст на годишна основа), на Италия - с 0.4% (1.1% годишен ръст). Гърция, която понася последиците от дълговата криза, отбелязва спад на БВП с 1.5% на тримесечна основа и 3.5% на годишна.

Ключов фактор в ръста на германската икономика се оказаха експортът, инвестициите и вътрешното потребление, коментират наблюдателите. Германия е втората в света експортна страна и глобалното търсене на германски стоки помогна за бързото възстановяване на националното стопанство. Забележимо се е увеличило и вътрешното потребление.

На този фон данните за българската икономика показват, че тя излиза бавно от дълбокия спад и е далеч от ръста. Експресните резултати на НСИ сочат, че спадът вече се забавя и през второто тримесечие е 1.5% на годишна основа (при годишен спад от 3.6% за първото тримесечие). В ЕС има държави с по-сериозен от нашия годишен спад през второто тримесечие - Гърция - 3.5%, Латвия - 3.9%.

В номинално изражение произведеният в България БВП достига през второто тримесечие на тази година 16.4 млрд. лв. по текущи цени.

Създадената от националната икономика брутна добавена стойност възлиза на 14 млрд. лв. по текущи цени. В сравнение с второто тримесечие на 2009 г. добавената стойност реално намалява с 1.1%.

Спадът на БВП в България през второто тримесечие на 2010 г. се дължи основно на намалението на добавената стойност в услугите, която е с 1.7% по-малко в сравнение с второто тримесечие на 2009 година. В сравнение със същия период на миналата година реалният спад на добавената стойност в индустриалния сектор е 0.3%, докато в аграрния сектор добавената стойност се увеличава с 1.6%.

Добавената стойност в агросектора определя 5.5% от общата добавена стойност в икономиката. Относителният дял на индустриалния сектор е 32.2%, а секторът на услугите заема най-голяма част от общата добавена стойност - 62.3%.

В крайно използвания БВП разходите за индивидуално потребление намаляват реално със 7.6%, а за колективно потребление - с близо 20% спрямо второто тримесечие на 2009 година, тоест у нас продължава да се случва обратното на положението в Германия, където вътрешното потребление расте и дърпа напред икономиката.

Инвестициите в основен капитал реално се свиват с 1.4%.

Същевременно забавянето на спада на БВП се дължи основно на увеличаването на износа, чиито физически обем нараства реално с 11.4%, докато вносът на стоки и услуги показва намаление с 1.2%, но остава традиционно висок.

На базата на експресните данни НСИ обяви, че БВП в България спада с 2.5% за полугодието на годишна база, а произведеният продукт е 30.4 млрд. лв. Брутната добавена стойност за икономиката е 26 млрд. лв. и реално намалява с 1.1% достигнатото равнище през съответния период на миналата година.

За първото полугодие на 2010 г. износът на стоки и услуги се увеличава с близо 9%, а вносът намалява с 1.8%.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?