Германските компании с най-много инвестиции в развойната дейност в Европа

"Фолксваген" е номер едно в света, българска компания не попада в световната класация

За първи път от 2004 г. насам предприятие от Европейския съюз е най-големият инвеститор от частния сектор в научноизследователската и развойната дейност (НИРД). Това е германският производител на автомобили "Фолксваген".

Дружеството зае челно място в индекса на Европейската комисия за 2013 г. за инвестициите в иновации в промишлеността с вложените 9.5 млрд. евро през миналата година. В топ 5 попадат още три немски фирми – "Даймлер" с инвестиции от 5.64 млрд. евро, "Бош" - с 4.92 млрд. евро и "Сименс" – 4.57 млрд. евро. Френската "Сафони-Авентис" е четвърта с 4.91 млрд. евро инвестирани в иновации.

В класацията участват 2000 фирми от ЕС, САЩ, Япония и други страни, като сред тях няма българска фирма. От европейските компании най-много са тези с регистрация в Германия – 130. От страните от бившия социалистически блок попадат само по една компания от Чехия, Словакия и Унгария.

Като цяло базираните в ЕС предприятия (527 дружества) са повишили инвестициите си в НИРД с 6.3%, което е малко над средната стойност за 2000 предприятия, включени в индекса (+6.2%).

Както и миналата година обаче, те изостават спрямо колегите си от САЩ (+8.2%), но броят на техните фирми е по-висок - 658.

Дружествата, участващи в индекса на ЕС, очакват техните изследователски инвестиции да се повишат средно с 2.6% годишно за периода 2013-2015 г., което и спад в очакванията от предходната година.

"ЕС все още изостава от своите основни конкуренти в бизнес инвестициите в научна дейност, а в последните доклади са налице и някои тревожни сигнали. Въпреки положителните резултати на най-успешните европейски компании във важни промишлени сектори като автомобилостроенето, все още сме твърде слаби във високотехнологичните области като биотехнологии и софтуер", заяви Мойра Гейгън-Куин, европейски комисар по въпросите на научните изследвания, иновациите и науката.

Дружествата от индекса са увеличили средно с 6.2% инвестициите си в НИРД, въпреки забавянето на нетния ръст на продажбите (+4.2% спрямо +9.9% през 2011 г.) и спада в оперативните печалби в размер на 10.1% през 2012 г.

В ЕС общите положителни резултати се дължат до голяма степен на темповете на растеж на инвестициите в НИРД на германските дружества, особено в автомобилния сектор.

Второ място в класацията заема южнокорейската "Самсунг Електроникс" (Samsung Electronics) с инвестиции в размер на 8.3 млрд. евро.

Половината от компаниите в топ 10 са седалище в САЩ - Microsoft, Intel, Merck, Johnson & Johnson и Pfizer. Две са в Швейцария - Roche и Novartis, и едно в Япония – Toyota.

Компаниите със седалище в ЕС от автомобилния сектор и сектора за автомобилни части показват стабилен растеж на НИРД (+14.4% спрямо -2.6% за техните колеги от САЩ).

Дружествата от ЕС изпреварват тези от САЩ също в промишленото инженерство (+12.3% спрямо +9.4%) и авиокосмическата и отбранителната промишленост (+9.5% спрямо -1.3%).

Резултатите на дружествата от ЕС в сектора на ИКТ са смесени, като показват добри резултати в областта на софтуерните и компютърни услуги (+14.2%) и спад в производството на хардуер за ИТ (-2.3%).

За разлика от европейските, базираните в САЩ компании се представят добре и в софтуера, и в хардуера като инвестициите показват ръст съответно от 12.6% и 14.8% спрямо година по-рано.

Анализът на тенденциите през последните 10 години показва, че САЩ продължават да увеличават специализацията си в сектори с интензивна НИРД като информационно-комуникационните технологии и здравеопазване. Техният дял е 70% от общите инвестиции в НИРД, направени от американските дружества от индекса през 2012 г. спрямо 64% през 2004 г.

Въпреки водещата позиция на САЩ в секторите с високи инвестиции в НИРД, внимателно вглеждане в по-долните места, заемани от европейски компании, показва, че в сектори като софтуер и биотехнологии има много дружества с добри показатели, които биха могли да станат лидери в бъдеще.

Индексът на Европейската комисия за инвестициите в НИРД в промишлеността се публикува всяка година от Европейската комисия. Индексът за 2013 г. се основава на извадка от 2000 дружества, големи инвеститори в иновации, които заедно създават инвестиционна стойност, равняваща се на над 90% от общите разходи за наука в света. С помощта на индекса се измерва общата стойност на техните световни инвестиции в НИРД, финансирани със собствени средства, независимо от мястото, където се осъществява съответната НИРД.

В извадката са включени дружества, които са инвестирали повече от 22.6 млн. евро НИРД през 2012 г. и са със седалище в ЕС (527 компании), САЩ (658), Япония (353) и други държави (462), включително Китай, Южна Корея, Швейцария, Индия, Канада, Австралия, Израел, Норвегия и Бразилия.

Проучването на ЕС за тенденциите при инвестициите в развойна дейност в промишлеността допълва индекса, като събира качествена информация относно факторите и проблемите, оказващи влияние върху сегашните и бъдещите стратегии за инвестиции в НИРД. Резултатите от проучването през 2013 г. се основават на отговорите на 172 предимно големи компании от посочените 1000 европейски компании за 2012 г. Тези отговори са събрани между април и юни 2012 г.

Споделяне

Още от Бизнес

Кой е най-добрият вариант след падането на кабинета "Петков"?