Главният прокурор да се избира от парламента, предвижда програма за борба с корупцията

Главният прокурор да се отчита пред Висшия съдебен съвет по конкретен повод, предвижда "Програма за противодействие на корупцията в съдебната власт", представена днес. Според авторите на програмата е необходимо и да се обмислят мерки за разумното децентрализиране на прокуратурата, на нейния статут и структура, както и да се въведе периодична отчетност за обвинителите, съобщи БТА.

Изборът на председатели на Върховния касационен съд, Върховния административен съд и главния прокурор да става от Народното събрание с мандат по-дълъг от четири години, предвижда още документът. В момента хората за тези постове се избират от Висшия съдебен съвет.

Като прие поправките в конституцията, свързани с функционалния имунитет, несменяемостта и мандатността, на магистратите, парламентът реши и до 3 месеца да промени законите, които да осигурят прилагането на измененията.

Имунитетът на магистратите трябва да бъде трансформиран във функционален, като за неговото снемане да се въведе фигурата на длъжностно лице, с прокурорски функции извън йерархията на прокуратурата, смятат авторите на представената днес програма - експерти, юристи, представители на неправителствени организации и на държавни институции.

За да се противодейства на корупцията в съдебната власт се препоръчва да се коригира принципът на абсолютната несменяемост на магистратите, да се въведе конституционен принцип за мандатност на председателите на съдилищата, на ръководителите на отделните прокуратури и на следствените служби.

Авторите смятат, че това може да стане по подобие на принципа за мандатност на ръководителите на висшите съдилища и на главния прокурор.

За да се създаде трайна антикорупционна среда при функционирането на съдебната власт е необходимо да се насочат мерки за повишаване отговорността на отделните магистрати, прецизиране на достъпа до магистратската професия, засилване на обществения контрол, въвеждане на изборност и мандатност на ръководните длъжности в съдебната власт, регламентиране на професионалната квалификация на магистратите, усъвършенстване на процедурата за налагане на дисциплинарни наказания на магистрати, са препоръките в програмата.

На представянето на програмата днес присъстваха зам.-министърът на правосъдието Марио Димитров, Светла Петкова, зам.-председател на ВАС, шефът на Софийския районен съд Капка Костова, членове на ВАС и Нийл Буне, постоянен представител на ПРООН.

Още от България