Глоба до 150 лева за родители, които не пращат децата си на училище

Глоба до 150 лева за родители, които не пращат децата си на училище

С глоба от 50 до 150 лева ще се наказват родители, които не запишат децата си на училищете или не ги пращат в задължителната предучилищна подготовка в училищата и детските градини. Това решиха депутатите с приети на второ четене текстове от Закона за училищното образование. Сега и петгодишните деца са обхванати от задължителна предучилищна подготовка.

Същата глоба ще се налага и на родители, които не пращат редовно децата си на градина и училище.

От 5000 до 10 000 лева ще е глобата за лица, които без регистрация организират и провеждат дейности по отглеждане, възпитание и обучение на деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас с цел издаване на документ за завършена предучилищна подготовка.

Автор или издател на учебник или учебен комплект, който разпространява произведението в отклонение от одобрения проект, ще се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лева.

Със същия размер ще се глобява автор или издател, който разпространява произведение, въвеждащо в заблуждение, че е одобрено от министъра на образованието и науката като познавателна книжка, учебник или учебен комплект.

Държавният бюджет ще отделя средства за финансиране на образованието в размер не по-нисък като процент от брутния вътрешен продукт спрямо предходната година, приеха още депутатите. Мнозинството отхвърли предложенията на "БСП лява България" бюджетът за образование да не е по-нисък от последния публикуван средноевропейски процент от брутния вътрешен продукт, определен за образование в страните-членки на Европейския съюз, както и предложенията на Патриотичния фронт и "Атака" до началото на бюджетната 2018 година процентът от БВП за сектора "образование" да достигне 5 процента при 3.8% сега.

Споделяне

Още от България