Глоба за ВЕЦ на бивш екоминистър, ползвала вода над разрешеното

Долорес Арсенова: Това е невъзможно, няма как да се случи, никой няма да го позволи

Сн.ИнфоШумен

На фирма "Касиопея-7", която е собственост на бившия екоминистър от кабинета на НДСВ Долорес Арсенова и съпруга ѝ Асен Арсенов, е съставен акт за административно нарушение, заради ползване на вода над разрешените количества от техния ВЕЦ "Моста" от язовир "Тича".

Причината е, че водната централа не е спазила режима на графика за месец ноември 2019 г. Установено е превишение на разрешените обеми с 4.5 на сто при проверка на Басейнова дирекция "Черноморски район". Това съобщиха от басейновата дирекция пред Mediapool, след като сайта "За истината" изнесе информация по случая.

"Това е невъзможно. Няма как да се случи, защото никой няма да позволи такова нещо", каза Долорес Арсенова по телефона за Mediapool. Тя уточни, че е в чужбина и не се интересува от този ВЕЦ.

От началото на годината ВЕЦ "Моста" не работи, заради намалелите количества вода. Това е превантивна мярка, предприета от екоминистерството. Целта е да има достатъчно количество вода за населението в Шумен, Велики Преслав и Търговище. Към момента няма риск от въвеждането на режим на водата в тези общини. Това става ясно от отговор на Министерството на екологията и съобщенията.

Историята на ВЕЦ "Моста"

Сайтът "За истината" разказва историята на изграждането на водната централа "Моста" на язовир "Тича".

Разрешението за строителството ѝ е подписано през 2005 г., в последните работни дни на тогавашния министър на околната среда Долорес Арсенова. Строежът на ВЕЦ-а започва през 2008 г. и предизвиква протести в Шумен, Търговище и Велики Преслав.

Не само гражданите, но и местните власти в трите града изказват опасения, че централата може да стане причина за криза в доставките на питейна вода от язовир "Тича" за 200 000 души.

За да успокои страховете, екоминистерството организира през 2008 г. в Шумен обществена дискусия с участието на експерти и представители на правителството, които уверяват гражданите, че централата няма да застраши водния баланс на язовира. Тогавашният зам.-министър на екологията Любка Качакова обещава, че ВЕЦ-ът няма да лиши никого от вода.

През 2005 г. на "Касиопея-7" ЕООД е разрешен лимит 74.6 милиона кубически метра годишно за производство на електроенергия посредством ВЕЦ "Моста", при наличие на свободни водни маси, след задоволяване на приоритетните водоползватели.

По това време на ВиК-Търговище е разрешен лимит 6.3 млн. куб.м годишно, ВиК-Шумен е с разрешен лимит от 20 млн. куб.м годишно за водоснабдяване на Шумен и Велики Преслав, а "Напоителни системи" имат лимит от 40 млн. куб. м на година за напояване. Тоест на ВЕЦ-а е разрешено ползването на повече вода, отколкото на трите града плюс напояването на нивите в района.

Водноелектрическата централа "Моста" влиза в експлоатация през юни 2010 г., след разрешително от МОСВ за 10 години, което изтича през 2020 г.

Дружеството "Касиопея-7" е работило на загуба през 2018 г., откогато е последният публикуван финансов отчет на компанията в Търговския регистър. Компанията отчита приходи от над 1.7 млн. лв. и загуба от 102 хил. лв. Иначе натрупаната печалба на дружеството през годините възлиза на над 2.2 млн. лв.

Сигнали за превишени лимити

Следват сигнали от тогавашния шеф на ВиК-Шумен Светлозар Дамянов, че тази ВЕЦ използва вода над разрешения годишен лимит. Причината е пусната в експлоатация втора малка турбина, а екоминистерството е увеличило почти двойно екологичния поток, който трябва да се изпуска от язовира.

Депутатът от БСП Иван Иванов казва, че дейността на ВЕЦ "Моста", "която мъти водата на три града с надвишените си лимити", трябва да бъде предадена на прокуратурата.

Централата обаче продължава да работи до тази година.

Спиране на ВЕЦ "Моста" от 1 януари 2020 г.

От началото на 2019 г. до момента не са разрешавани води от язовир "Тича" за електропроизводство. ВЕЦ "Моста" е можела да преработва единствено водните количества, изпускани за екология, е посочено в съобщение на МОСВ.

През 2019 г. ВЕЦ "Моста" е имала право да преработва вода само чрез малката си турбина, като ползва единствено водите изпускани планово от язовира в река Голяма Камчия. За миналата година МОСВ е издало разрешение за 18.9 млн. куб. м вода, но при проверка на басейнова дирекция е установено, че са използвани общо 19.816 млн. кубика вода. Тоест водната централа е надхвърлила разрешения обем с 856 хил. куб. м или 4.5 на сто е превишила лимита си.

За констатираното нарушение на дружеството "Касиопея-7" ЕООД е съставен акт за административно нарушение. Той подлежи на обжалване и след влизането му в сила ще ѝ бъде наложена глоба, обясниха процедурата от МОСВ.

Няма опасност от режим на водата

От екоминистерството уверяват, че няма риск от въвеждане на режима на водата за Шумен, Търговище и Велики Преслав.

С днешна дата язовир "Тича" е пълен на 54% от обема си, има 170 млн. кубика вода.

През 2019 г. е регистриран приток от 32 млн. куб. м вода към язовира, което определя притока като характерен за много суха година.

В случай, че и през тази година тенденцията за приток в условията на суха година се запази и предвид, че ВиК- дружествата ползват средно по 3.2 млн. куб. м. месечно и се освобождава по 1.58 млн. куб. м. месечно за екологични нужди, водите на язовира ще бъдат достатъчни за питейното водоснабядване през годината на градовете Шумен, Търговище и Велики Преслав, твърдят от МОСВ.

Независимо от това, заради ниския приток през 2019 г., екоминистерството е предприело превантивни действия и през януари 2020 г. от язовира се освобождават само 0.218 млн. куб. м за минимално допустим оток в река Камчия.

"Тези намалени количества не са достатъчни за нормална работа на малката турбина на ВЕЦ "Моста", поради което от 1 януари 2020 г. водната централа не работи", се казва в съобщението на МОСВ.

Екоминистерството е уведомило дружеството "Напоителни системи", че при продължаващо засушаване е възможно да се ограничи и водата за напояване това лято.

За язовир "Тича" МОСВ е издало разрешителни за водовземане на следните дружества и фирми:

– ВиК-Шумен за питейно-битово водоснабдяване с лимит до 29 млн. куб. м годишно.

– ВиК-Търговище за питейно-битово водоснабдяване с лимит до 9.49 млн. куб. м годишно.

– "Напоителни системи" ЕАД – за напояване с лимит до 40 млн. куб. м годишно.

– "Касиопея-7" – за електропроизводство чрез подязовирна ВЕЦ "Моста" с лимит до 28 млн. куб. м годишно

– "Трейдиом" – за електропроизводство с лимит до 28 млн. куб. м годишно

Споделяне

Още от България

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?