Глоби за неподдържани жилищни сгради и лицензирани домоуправители

МРРБ смята да промени правилата за стопанистване на етажната собственост

Глоби за неподдържани жилищни сгради и лицензирани домоуправители

Министерството на регионалното развитие и благоустройството планира нови правила за управление на етажната собственост, които да доведат до по-качествена поддръжка на сградите, обитавани от много семейства, а също така и да има по-голям контрол върху професионалните домоуправители.

За целта ведомството събира идеи за промяна на Закона за управление на етажната собственост, които ще бъдат подложени на обществен дебат. Такива вече са направили от Национално сдружение "Недвижими имоти“, Българската фасилити мениджмънт асоциация и Фондация "Асансьорна безопасност“ и предложенията им се публикувани на сайта на министерството. Сред идеите са лицензиране на домоуправителите и налагане на санкции на блокове, които не поддържат асансьорите и общите си части.

Други предложения ще се приемат до 15 април 2019 г. на електронна поща:  [email protected], които ще бъдат разгледани и обсъдени при подготовката на изменения в закона.

С тях ведомството смята да прецизира правомощията и задълженията на етажната собственост и по-специално правата на общото събрание на етажната собственост. Ще се регламентират по-добре задълженията на собствениците на самостоятелни обекти и ползвателите в сградите в режим на етажна собственост.

Ще бъдат преразгледани правилата за формиране на дължимите суми за поддържане и управление на общите части в етажната собственост за справедливото им разпределение, обясняват от регионалното министерство.

Ведомството посочва още, че е необходимо да се засили ролята на публичните власти в прилагането на Закона за управление на етажната собственост чрез увеличаване правата и задълженията на местните власти в контрола върху стопанисването на този вид сгради.

Идеята е да се въведе и регулиране на отношенията при управлението на етажната собственост от различен характер – сгради със смесено предназначение (жилища, офиси, търговски площи), комплекси от затворен тип, ваканционни комплекси.

Лицензирани домоуправители

От асансьорната фондация посочват, че като парадокс това, че в България има повече от 900
000 жилища в повече от броя на домакинствата, но над 40% от домакинствата живеят в пренаселени жилища, докато в същото време 30% процента от жилищния фонд е незает и продължават да се строят нови жилищни сгради. Според организацията това е заради лошото стопанисване на голяма част от блоковете и предлагат да се въведе лицензиране на домоуправителите. То ще става след обучение и полагане на изпит за придобитите знания при управлението на общите части, планове за поддръжката им и формирането на месечните сметки за режийните разходи на входа.

Асансьорната организация предлага и да се дигитализират данните за сградите и процесите на стопанисването им. Също така се настоява за въвеждане на санкции, които може да са под формата на глоби или повишаване на данъците за сгради, които не се поддържат технически.

Бавената от години паспортизация на сградите

От сдружението за недвижими имоти настояват да се въведе най-сетне обещаваната от години паспортизация на сградите с техническите данни за построяването им, текущото им състояние и извършваните в тях ремонти. Организацията настоява за приемане на ясни правила за регламентиране правата и задълженията на собственици и наематели в един вход, включително ако има корпоративни такива..

Споделяне

Още от България