Глоби заплашват "Енерго-Про" и НЕК заради неприсъединена навреме слънчева централа

Глоби заплашват "Енерго-Про" и НЕК заради неприсъединена навреме слънчева централа

Твърдения за злоупотреба с господстващо положение предяви антимонополната комисия на електроразпределителното предприятие "Енерго-Про" и "Националната електрическа компания" (НЕК), които са забавили присъединяване на слънчева централа към мрежата и от това собственикът ѝ е претърпял щети.

Частната и държавната компании са заплашени от глоба до 10% от оборотите им за миналата година.

Проверка на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) установила, че продължителните преговори между "Енерго-Про Мрежи" и НЕК по подписването предварителен договор за присъединяване на обекти на електроразпределителното предприятие към електропреносната мрежа са довели до забавяне на включването на фотоволтаичната електроцентрала "Орлова могила“.

Взимайки предвид динамичната перспектива в сектора, КЗК е направила заключение, че ефекта от поведението на електроразпределителното и електропреносното дружества следва да бъде определен като антиконкурентен. Ефектът върху производителите в конкретния случай е директен, а този към крайните ползватели на електрическата енергия – косвен, посочват от комисията.

В последните дни антимопонолният орган изрезе с поредица от подобни твърдения за злоупотреби в господстващо положение от страна на операторите на електрическат амрежа.

Сегашното определение също не подлежи на обжалване. Страните в производството могат в 30-дневен срок да представят писмени възражения по предявените твърдения, както и да бъдат изслушани от комисията.

Споделяне

Още от Бизнес