Глобите на пътя до 50 лева могат да се обжалват, постанови Конституционният съд

Конституционният съд (КС) отмени като противоконституционен текста от Закона за движението по пътищата, според който шофьорите не могат да обжалват наказателни постановления и електронни фишове, с които е наложена глоба до 50 лева включително. От публикаваното на сайта на съда решение става ясно, че то е прието единодушно и без особени мнения.

Текстът бе атакуван през октомври от обмбудсмана Константин Пенчев.

Съдът постановява, че "ограничението да се обжалват наказателни постановления и така да се допусне осъществяване на правораздаване без да е гарантирана възможност за достъп до съд противоречи на чл. 119 от Конституцията". Същото би следвало да важи и за електронните фишове, доколкото те се приравняват от закона към наказателните постановления (чл. 189, ал. 11 ЗДвП), добавя съдът.

"Въобще санкционирането с наказателни постановления и издаваните въз основа на тях актове по чл. 189, ал. 13 ЗДвП е правораздаване и елиминирането на достъпа до съд, който окончателно да се произнесе по него, влиза в противоречие с принципа на правовата държава. Той е предизвикателство и срещу разделението на властите, доколкото освобождава от съдебен контрол изпълнителната власт по въпроси, които засягат правата на гражданите", се казва в решението.

Като причина за отказа от съдебно обжалване по чл. 189, ал. 13 ЗДвП в някои от становищата се посочва ниският размер на налаганата санкция. Според Конституционния съд подобно обвързване е неприемливо. Дадено административно нарушение може да представлява "маловажен случай’ не поради факта, че за него е определена ниска по размера си глоба. Обратно, глобата, ако все пак тя се допуска, ще е ниска, защото нарушението е "маловажен случай".

"Дали нарушението е маловажен случай се определя, както показва законодателството, с оглед на други обстоятелства – най-вече дали е първо нарушение от този вид и дали настъпилите вреди са незначителни или въобще липсват. Казано най-общо, дадено поведение, което представлява нарушение, е маловажен случай, когато засяга в незначителна степен ценностите, с оглед на чиято защита то е било обявено за наказуемо", заявява съдът в решението си.

Споделяне

Още от България

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?