Глобите за нарушение на еврозаконодателството ще се изчисляват по нов начин

Глобите за нарушение на еврозаконодателството ще се изчисляват по нов начин

Европейската комисия предложи промяна в правилата, по които се изчисляват глобите по наказателни процедури срещу държави от ЕС за нарушение на общностното право. Размерът на глобите се предлага от ЕК и подлежи на утвърждаване от Съда на ЕС, ако съдът прецени, че наказателната процедура е основателна, предава БТА.

Предлага се занапред размерът на глобата да бъде обвързан не с "тежестта" на държава от ЕС в Съвета, а според броя на нейните евродепутати. В Съвета всяка държава има "тежест", определена според броя на нейното население.

При изчисляването на предложената глоба, освен тежестта на нарушението и продължителността му, ЕК отчита икономическото положение на съответната държава и нейната "институционална тежест", пояснява комисията.

Досега тя използваше в изчисленията си данните за брутния вътрешен продукт (БВП) на държавата от ЕС и "тежестта" ѝ в Съвета. ЕК намира за необходимо "тежестта" да бъде изчислявана различно - според броя на евродепутатите. Изчисляваните по този начин суми няма да водят до неоснователни разлики между държавите в ЕС и ще останат възможно най-близки до сумите, определяни по досегашния начин на изчисляване, които са съразмерни и достатъчно възпиращи, пояснява ЕК.

Глобите по наказателните процедури се състоят от еднократно платима сума - за самото нарушение, и от дневна глоба - за продължаване на нарушението след решението на Съда на ЕС. Комисията предлага на Съда размера на глобите, а съдиите вземат окончателното решение. Съдът на ЕС обичайно определя по-ниски от предлаганите от ЕК глоби, се отбелязва в съобщението.

Споделяне

Още от Европа

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?