Според данни от Министерство на здравеопазването

Глобите за пушене на закрито масово не се събират

Глобите за пушене на закрито масово не се събират

За близо две години държавата е наложила глоби за 883 523 лв. за нарушения на забраната за пушене. Реално обаче са събрани 364 175 лв., което прави събираемост едва 41%. Това става ясно от данни от Министерството на здравеопазването, цитирани от вестник "Труд“ в неделя.

Според Закона за здравето всеки, който пуши на закрито, се наказва с глоба от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение - от 500 до 1000 лв. Глоби се налагат както на пушачите в нарушение, така и на така и на собственици на заведения или фирми, неспазили правилото в закрити обществени помещения. При едноличните търговци санкцията е от 1000 до 1500 лв. и от 1500 до 3000 лв. за второ провинение. А при юридическите лица наказанието започва от 3000 лв. и стига до 10 000 лв.

Най-много нарушения са хванати през месец март на миналата година, когато инспекторите са съставили актове за 112 790 лв. През 2012 г., най-натовареният месец е бил декември с глоби в размер на 76 750 лв.

Ограничението за пушене на закрито влезе в сила на 1 юни 2012 г. Анализът на данните показва, че най-много наложени глоби през 2012 г. има през декември - 76 750 лв. През 2013 година инспекторите са били "най-продуктивни" през март. Тогава са подпечатани глоби за 112 790 лв.

"Ако съпоставим данните за по-студените месеци на 2012-а, като септември и октомври, с тези през 2013-а, ще видим, че по времето на ГЕРБ контролът е бил двойно по-ефективен и тогава са наложени два пъти повече глоби", коментира Десислава Атанасова. Според нея фактът, че забраната не се спазва в последно време се дължи на противоречивата позиция на управляващите, които имаха намерение, и то все още съществува, за отпадане на ограничението.

Споделяне

Още от България

Защо Слави Трифонов скри имуществото си?