“ГлоБул“ се оплака, че М-Тел пречи на преноса на номера

Мобилният оператор “ГлоБул“ отново се е оплакал в Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) от конкурента си “Мобилтел“, че пречи на преносимостта на номерата като затруднява значително клиентите си, желаещи да сменят доставчика си запазвайки стария си мобилен номер.

В новата си жалба компанията цитира случай с дистрибутора на “Пепси“ за България - компанията „Куадрант Бевъриджис”, която още в началото на септември е подала заявление за пренасяне на 198 номера от мрежата М-Тел към мрежата на “Глобул“. Съгласно процедурата даряващият доставчик, в случая “Мобилтел“, трябва в двудневен срок да отговори по подадената заявка дали са налице основания за отказ на преносимост на заявените номера и дали може да се премине към реално пренасяне на номерата. “Такъв отговор и досега няма от страна на М-Тел, които се оправдават с технически проблеми“, се посочва съобщение на “ГлоБул“, разпространено в понеделник.

Служителите на конкурентната компания извършват и второ нарушение, като се свързват с “Куадрант Бевъриджис” и им предлагат агресивни оферти за предоставяне на мобилни услуги с условието да се откажат от пренасяне на номерата в мрежата на “ГлоБул“.

Това представлява сериозно нарушение на правилата за пренасяне на номера. В резултат от забавянето на заявката, за фирмата е изтекъл нормативно определеният срок за преносимост от 30 дни, което означава че процедурата трябва да започне отначало.

В “ГлоБул“ считат, че тези практики създават сериозни и необосновани пречки пред свободния достъп на клиентите до услугата “пренос на номерата на едно гише” и са проява на нелоялни търговски практики.

Компанията призовава КРС да бъдат наложени санкции на “Мобилтел“ и да бъдат предприети спешни мерки за преустановяване на извършваните нарушения, като съществуващите проблеми и конкретно случая “Куадрант Бевъриджис” да бъдат решени във възможно най-кратък срок.

Споделяне

Още от Бизнес