Година и половина след провала му е спрян конкурсът за търсене на газ в "Терес"

Година и половина след провала му е спрян конкурсът за търсене на газ в "Терес"

Година и половина след провала и на втория опит за търсене на нефт и газ в блок "Терес" в дълбоките води на Черно море, правителството в сряда реши да прекрати конкурса за даване на разрешително за изследване на терена за енергийните ресурси.

Процедурата беше открита през декември 2014 г. заедно с блок "Силистар", където обаче бе сключен договор с "Шел" за проучване. След купуването на конкурсна документация от петима потенциални кандидати да търсят нефт и газ в "Терес", нито един от тях не подаде оферта.

Още през септември 2015 г. енергийният министър Теменужка Петкова каза, че процедурата ще бъде прекратена, но това се случва едва сега в края на управлението на ГЕРБ.

Предишният провал на опита да се намери фирма, която да проучи блок "Терес" беше през 2013 г., когато никой от осемте тогавашни потенциални кандидати, закупили документация, също не подаде оферта.

С друго решение на заседанието си Министерският съвет определи концесионера за добив

на пясъци и чакъли от находище "Пиринковец”. Кариерата се намира в землищата на селата Плоски и Лиляново, община Сандански, и в следващите 35 години там ще работи фирмата "Монолит – 21 –Андонов и Захов“ ООД.

Планираните от дружеството инвестиции за осигуряване на добива са за над 2 млн. лева. За срока на действие на концесията се очаква постъпленията от концесионни плащания да надхвърлят 3.5 млн. лв. Съгласно законодателството, те се разпределят между държавния и съответния общински бюджет.

Одобрено беше и издаването на разрешение за проучване на възможностите за добив на скалнооблицовъчни материали от площта "Бешовица“, разположена край с. Долна Бешовица в община Роман. Разрешението е за "ФСН” ЕООД за срок от 2 години. Предвижданията са в този период в проучвателните дейности да бъдат вложени минимум 70 000 лв., като стойността на мероприятията по опазване на околната среда е 6550 лева, съобщиха от правителствената пресслужба..

Споделяне

Още от Бизнес