Годината завършва с около 800 млн. лева бюджетен излишък

Годината завършва с около 800 млн. лева бюджетен излишък

Бюджетният излишък ще се стопи до около 800 млн. лева или 0.8% от БВП до края на годината, прогнозираха от Министерството на финансите. В края на ноември той беше 2.321 млрд. лева, но по традиция разходите на държавата се увеличават в последния месец на годината заради плащанията по инфраструктурни проекти в края на годината. Намерението на ресорния министър Владислав Горанов беше всички постъпления да бъдат изразходвани и бюджетът да завърши на нула, но това явно няма да се случи.

В структурно отношение салдото по националния бюджет отчита подобрение спрямо 2016 г., основно поради ръста на данъчните, включително осигурителните приходи. Салдото по сметките за средства от ЕС през настоящата година се влошава. Обяснението е, че в началото на 2016 г. са възстановени големи суми от бюджета на ЕС по проекти, които завършиха в края на 2015 г. това беше последната година за усвояване на европарите, отпуснати на страната за периода 2007–2013 година и съответно плащанията бяха най-интензивни.

Очаква се приходите от данъци, такси и помощи (тук влизат основно евросредствата) да достигнат 35.24 млрд. лева в края на годината, което е 99.4% от годишния разчет. Постъпленията от данъци и неданъчни приходи ще надхвърлят плана с 2.8 процентни пункта и съпоставени с предходната година ще нараснат с 2.674 млрд. лева (8.6 %).
Изостават обаче постъпленията от еврофондовете. Очаква се те да достигнат 57.2% от годишния план от около 2.6 млрд. лева. Според системата за управление на средствата от ЕС до момента България е получила около 980 млн. лева от ЕК.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската в бюджета на ЕС) за 2017 г. се очаква да бъдат 34.442 млрд. лева, което е 93.07% от годишния разчет. За сравнение през 2016 г. разходите бяха 32.5 млрд. лева. Нарастването им през тази година се дължи на по-високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания, увеличението на пенсиите, включително на минималната пенсия, както и по-високите разходи за субсидии за персонал.

Окончателните данни за изпълнението на държавния бюджет ще бъдат публикувани в края на януари 2018 г.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес